Programul „Ruta Doctor Europeus”

Modalitatea de implementare și documentele relevante acestei proceduri:

1. Cererea tip (anexata)  completetată de către studentul-doctorand și avizată de către conducătorul de doctorat. Ruta poate fi avuta în vedere atât de doctoranzii care urmează doctoratul doar la UB cât și cei care au un acord de co-tutela cu o alta universitate.

2. Cererea semnata se depune la Registratura UB de unde va ajunge la Biroul Doctorat și la CSUD.

3. In implementarea parcursului de Doctor Europeus trebuie avute în vedere elementele obligatorii prezentate în procedura. Spre exemplu, raportul/rapoartele de mobilitate (model anexat) vor fi  piese importante la dosarul depus în vederea susținerii publice,  precum și rapoartele finale a doi referenți de la Universități/Institute de cercetare din UE, de prestigiu (raportori externi).

Acordul se referă la Statele membre ale UE (deci UK nu mai poate fi avuta în vedere pentru aceasta ruta, dar desigur este un potențial partener pentru co-tutele obișnuite).

De asemenea, în condițiile pandemiei a fost aprobata o completare la Hotărârea privind Doctorul European (anexata).

Posted in Important.