CONCURS GRADAȚIE DE MERIT

Nr. de gradații la nivelul facultății: 1

 

Calendar:
5-8 ianuarie 2022 – depunerea dosarului
9 ianuarie 2022 – evaluarea dosarelor
10 ianuarie 2022 – desfășurarea concursului
11 ianuarie 2022 – Rezultatul concursului și validarea în Consiliul Facultății

 

Criterii de evaluare:
1). Cercetare: Indicele Hirsch + lista de lucrări publicate;
2). Activitatea didactică: performanțele evaluate de studenți la final de semestru prin chestionare anonime;
3). Activitate administrativă: munca neplătită în favoarea facultății.

 

Comisia de evaluare:

Pr.prof.dr. Wilhelm Dancă – președinte

Pr.conf.dr. Lucian Dîncă

Pr.lect.dr. Taciziu-Hristofor Șerban

Pr.lect.dr. Eduard Giurgi

 

 

Comisia de contestații:

Lect.dr. Ioana Iliescu

Lect.dr. Mare Daniela-Ionela

Posted in Generale, Important.