CONCURS GRADAȚIE DE MERIT

Nr. de gradații la nivelul facultății: 1

 

Calendar:
18-21 februarie 2021- depunerea dosarului
22 februarie 2021 – evaluarea dosarelor
23 februarie 2021- desfășurarea concursului
24 februarie 2021 – Rezultatul concursului și validarea în Consiliul Facultății

 

Criterii de evaluare:
1). Cercetare: Indicele Hirsch + lista de lucrări publicate;
2). Activitatea didactică: performanțele evaluate de studenți la final de semestru prin chestionare anonime;
3). Activitate administrativă: munca neplătită în favoarea facultății.

 

Comisia de evaluarea:
Pr.prof.dr. Wilhelm Dancă
Pr. conf.dr. Lucian Dîncă
Pr.lect.dr. Taciziu-Hristofor Șerban
Pr.lect.dr. Eduard Giurgi

 

Comisia de contestații:

Lect.dr. Ioana Iliescu

Lect.dr. Mare Daniela-Ionela

Posted in Generale, Important.