EXAMENEN DE FINALIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Având în vedere dificultățile întâmpinate în stabilirea datelor de susținere a examenelor de absolvire la Nivelul I și II, determinate de calendarele diferite pentru susținerea examenelor de finalizare la facultățile de proveniență (licență/disertație), vă rugăm să respectați procedura actualizată prezentată în cele ce urmează:

 

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

NIVELUL I (INIŢIAL) / NIVELUL II (DE APROFUNDARE)

pentru absolvenții Universității din București, promoția 2022 și ai promoțiilor anterioare

(Nivel I/II urmat pe perioada studiilor de licență/master)

 

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

 

IMPORTANT!

Înscrierea la examenul de absolvire pentru Nivelul I/II este condiționată de promovarea tuturor disciplinelor din planul de învățământ de la facultățile de proveniență și a disciplinelor din planul de învățământ al Nivelului I/II.

 

Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor (Nivel I/II) se realizează DOAR în sistem online, iar Examenul de finalizare a studiilor se va desfășura cu prezență fizică.

 

IMPORTANT!

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA FACULTĂȚILE CU DURATA PROGRAMELOR DE STUDII DE 4 ANI (8 SEMESTRE)

În sesiunea iunie-iulie 2022 NU se organizează examen de absolvire pentru studenții aflați în situația de mai sus  și care nu au finalizat programele de studii la facultățile de proveniență.

Participarea la susținerea examenului de absolvire se face în ultimul an de studii (anul IV), doar  DUPĂ ÎNCHEIEREA SITUAȚIILOR ȘCOLARE la facultățile de proveniență.

 

 

A.   Informații legate de elaborarea portofoliului didactic / eseului

 1. Absolventul elaborează portofoliul de absolvire Nivel I / Nivel II (eseul), conform cerințelor prezentate în Anexa 3.

B.      Înscriere și susținere examen de absolvire

 1. Pentru a completa formularul online de înscriere, absolventul va utiliza un cont de e-mail de tipul @gmail, numit în continuare cont de înscriere.
 1. Folosind această adresă de e-mail (cont de înscriere), absolventul realizează înscrierea la examenul de finalizare a studiilor accesând linkul dedicat (platforma de înscriere online), respectând calendarul stabilit şi afişat pe site.
 2. Documentele necesare pentru înscrierea online (vezi Anexa 2), care vor fi încărcate folosind linkul aferent programului de studii absolvit, sunt:
  • fișa de înscriere la examenul de absolvire Nivel I/II, completată cu datele personale și semnată, se încarcă în format PDF în formularul de înscriere – se descarcă de aici;
  • copie CI/ CI provizorie/pașaport (JPG/ PDF);
  • lucrarea de finalizare (portofoliu/eseu) în format PDF (de preferat, read-only);

 

Documentele încărcate vor fi denumite conform modelului:

 • pentru fișa de înscriere: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Fisa_inscriere
 • pentru CI: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_CI (popescu_(gheorghe)_m_ionela_CI)
 • pentru Portofoliu de absolvire(Nivel I): Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Portofoliu de absolvire
 • pentru Eseu (Nivel II): Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Eseu

Înscrierea pentru examenul de finalizare a studiilor se realizează urmând paşii obligatorii din formularul de înscriere, absolventul având şi obligaţia de a anexa / încărca toate documentele solicitate.

 1. După finalizarea înscrierii, absolventul primește un mesaj automat care confirmă transmiterea datelor introduse în platforma de înscriere, primind o copie a acestora pe
  e-mailul contului de înscriere.
 1. După verificarea documentelor încărcate, candidatul va primi un mesaj de confirmare/ validare privind înscrierea la examenul de finalizare. În cazul în care înscrierea nu este completă/corectă, candidatul va fi contactat prin intermediul adresei de e-mail (contul de înscriere) pentru clarificarea și/sau completarea datelor; candidatul are obligația de a face completările în termenul solicitat, în caz contrar înscrierea nu va fi validată pentru susținerea examenului de finalizare.
 2. Programarea candidaților pentru susținerea probei orale va fi afișată pe site-ul facultății: fpse.unibuc.ro

Absolventul are obligația de a se informa și de a respecta programarea.

C.     Înscrierea online

 1. Absolvenții se pot înscrie online pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor în perioada

    14 iunie 2022, ora 9:00 – 19 iunie 2022, ora 14:00, folosind linkul aferent programului de studii absolvit:

 

Nr.crt. Ciclu de studii Program de studii Link înscriere examen finalizare studii
1. Licență/ Master Nivel I și Nivel II https://forms.gle/tsdDoMjLFrHb9GjK6

 

Formularele / linkurile de înscriere vor fi active doar în perioada specificată în procedură.

 1. Documentele necesare pentru înscrierea online, care vor fi încărcate folosind linkul dedicat, sunt:
 • fișa de înscriere la examenul de absolvire Nivel I/II, completată cu datele personale și semnată, se încarcă în format PDF în formularul de înscriere – se descarcă de aici;
 • copie CI/ CI provizorie/pașaport (JPG/ PDF);
 • lucrarea de finalizare (portofoliu/eseu) în format PDF (de preferat, read-only).

Documentele încărcate vor fi denumite conform modelului:

 • pentru fișa de înscriere: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Fisa_inscriere
 • pentru CI: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_CI (popescu_(gheorghe)_m_ionela_CI)
 • pentru Portofoliu de absolvire(Nivel I): Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Portofoliu de absolvire
 • pentru Eseu (Nivel II): Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Eseu

D.     Finalizare

 1. Înscrierea la examenul de absolvire se va desfășura doar în format online, iar susținerea examenului se va desfășura în format fizic, conform anunțurilor postate pe site-ul unibuc.ro.
 2. Examenul de finalizare a studiilor constă într-o singură probă orală: Prezentarea și susținerea lucrării de absolvire, cu prezență fizică, în perioada 20 iunie – 3 iulie 2022 (conform programărilor afișate pe site-ul fpse.unibuc.ro).
 3. Condiții desfășurare examen, cu prezență fizică:
  1. Candidații se vor prezenta la examen conform programării afișate pe site;
  2. La intrarea în sala de examen candidatul se va legitima pe baza cărții de identitate / pașaportului și va preda secretarului comisiei de examinare Lucrarea de finalizare în format tipărit – un exemplar (identică cu cea încărcată în formularul online de înscriere) – portofoliu/eseu;
  3. Candidații vor respecta indicațiile date de către comisia de examinare.
 4. Reguli de conduită:
  1. candidatul se angajează să respecte codul etic de desfășurare a probei de examen (Regulamentul de organizare și funcționare a FPSE, Codul drepturilor și obligațiilor studentului, Codul de etică al Universității din București etc.);
  2. rezultatele la proba orală de susținere a lucrării de finalizare nu pot fi contestate.
  3. din cauza unor situații neprevăzute, există posibilitatea apariției unor mici decalaje în programări. Candidații au obligația de a aștepta indicațiile oferite din partea membrilor comisiei și începerea susținerii.
  4. se recomandă purtarea în continuare a măștii în interiorul spațiilor de învățământ ale Facultății de Psihologie și Științele Educației, precum și respectarea tuturor celorlalte reguli de protecție sanitară.
 5. Eliberarea adeverințelor-tip de finalizare a studiilor este condiționată de promovarea examenului de licență/disertație. Adeverințele se eliberează la cerere, personal, pe baza CI/pașaport și a unei copii a adeverinței de absolvire a studiilor: licență – pentru adeverința de absolvire Nivel I și disertație – pentru adeverința de absolvire Nivel II.

 

 

ANEXA 1


Nr crt
TERMEN PAȘI DE REALIZAT
1. Perioada de înscriere

14 iunie 2022, ora 9:00 – 19 iunie 2022, ora 14:00

Absolvenții se pot înscrie pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor (conform indicațiilor din procedura de înscriere) accesând platforma de înscriere pusă la dispoziție de FPSE și afișată pe site.
2. După finalizarea înscrierii Absolventul primește un mesaj automat care va confirma transmiterea datelor introduse în platforma de înscriere, primind o copie a acestora pe e-mailul contului de înscriere.
3. După finalizarea perioadei de înscriere Candidatul va primi de la secretariat un mesaj de confirmare/validare privind înscrierea la susținerea examenului de finalizare (absolvire).
4. Susținerea examenului de finalizare 20 iunie – 3 iulie 2022 Prezentarea și susținerea lucrării de absolvire (conform programărilor afișate pe site).
5. Cu cel puţin o zi înainte de susținerea examenului de finalizare a studiilor Repartizarea pe comisii și interval orar a candidaților înscriși este adusă la  cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul www.fpse.unibuc.ro.

 

 

 

ANEXA 2

 

Pentru completarea formularului de înscriere documentele trebuie să fie în format PDF/JPEG și este important să țineți cont de:

Nr. crt. ITEM CARACTERISTICI tehnice MINIMALE
1.           Fișa de înscriere completată cu datele personale și semnată ●     un (1) singur fișier

●     format *pdf, *imagine (jpg/jpeg)

●     dimensiune maximă 10MB/ fișier

●     denumire fișier: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_ Fisa_inscriere

2.           Carte de identitate (CI) ●     un (1) singur fișier

●     format *pdf, *imagine (jpg/jpeg)

●     dimensiune maximă 10MB/ fișier

●     denumire fișier: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_CI (Ex.: popescu_(gheorghe)_m_ionela_CI)

3.           Lucrarea de finalizare (portofoliu/eseu) ●     un (1) singur fișier

●     format *pdf (de preferat, read-only)

●     dimensiune maximă 10MB/ fișier

●     denumire fișier: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Lucrare de absolvire

 

TABEL DATE DE CONTACT

Nr. crt. Ciclul de studii Sediu secretariat Secretar responsabil de program de studii /

an III licență/Nivel I -an II master/Nivel II

Nr. telefon
1.         Nivel I

pe perioada studiilor de licență

Leu nina.militaru@fpse.unibuc.ro 021 318 15 52
2.         Nivel II

pe perioada studiilor de master

Leu gina.ion-cojocaru@fpse.unibuc.ro 0762 27 15 24

 

 

ANEXA 3

 

STRUCTURA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE

GHID ÎNTOCMIRE LUCRARE DE FINALIZARE A STUDIILOR NIVEL  I / II

 

NIVEL I – Prezentarea și susținerea unui portofoliu didactic

Portofoliul didactic este un pachet de documente care trebuie să reflecte sintetic nivelul și calitatea competențelor dobândite de absolvenți prin parcurgerea programului de studii psihopedagogice.

 1. Scopul evaluării finale prin intermediul examenului de absolvire

– verificarea capacității absolvenților de aplicare a cunoștințelor dobândite pe parcursul programului de studii psihopedagogice în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – Nivel I (inițial), în perspectiva integrării lor socio-profesionale, ca profesori de diferite specialități.

 1. Forma de evaluare – Examen – susținerea portofoliului didactic

– evaluare pe bază de portofoliu didactic prin valorificarea cunoștințelor dobândite.

 • Conținutul portofoliului didactic / Îndrumări pentru întocmirea portofoliului didactic

1)      Fișa de caracterizare psihopedagogică a elevului

1.1) Absolvenţii vor elabora o fişă de caracterizare psihopedagogică a unui elev prin valorificarea cunoştinţelor dobândite la Psihologia educației și la activitățile de observare a elevilor, realizate la Practică pedagogică;

 

1.2) Conţinutul fişei de caracterizare psihopedagogică (orientativ):

 1. a) date generale despre elev;
  b) rezultate în activitatea şcolară și extraşcolară / studiu longitudinal;
  c) dezvoltarea fizică și starea sănătăţii;
  d) caracterizare psihologică (realizată prin îmbinarea strategiei de cercetare longitudinală –  transversală; se va pune accent pe evidenţierea aspectelor pozitive ale personalităţii elevului, de ordin cognitiv şi noncognitiv).

 

2)      Proiect de activitate didactică

2.1) Absolvenţii vor elabora un proiect de activitate didactică la disciplina de specialitate prin valorificarea:

 1. a) conceptelor fundamentale și operaționale dobândite și aprofundate la: Pedagogie – Didactica specializării – Managementul clasei de elevi – Practica pedagogică
 2. b) cerinţelor metodologice ale activităţii de proiectare curriculară;

 

2.2) Structura proiectului de activitate didactică (orientativ – respectând cerinţele proiectării curriculare a educaţiei în contextul specific fiecărei trepte şi discipline de învăţământ):

 1. a) forma de organizare a activităţii (de exemplu, lecţie mixtă, activitate de laborator etc.);
 2. b) scopul activităţii (formulat în concordanţă cu obiectivele specifice / de referinţă ale capitolului, subcapitolului, unităţii de învăţare);
 3. c) obiective operaţionale (deduse din scopul lecţiei, formulate în termeni de acţiuni concrete, realizabile de elevi);
  d) conţinuturi de bază (în conformitate cu scopul şi obiectivele propuse);
  e) metode didactice propuse (conform specificului activităţii: metode de comunicare – de investigaţie directă / indirectă a realităţii – de acţiune practică / reală, simulată; metode bazate pe tehnici de instruire programată; instruire asistată de calculator etc.);
  f) strategii și metode de evaluare propuse la nivel de: evaluare iniţială / predictivă – evaluare continuă / formativă – evaluare finală / sumativă;
  g) scenariul didactic propus în perspectiva cerinţelor proiectării curriculare:
  – evaluarea iniţială
  – predarea – învățarea – evaluarea continuă;
  – evaluarea finală / sumativă la sfârşitul activităţii didactice / decizii cu caracter formal (note, calificative) – nonformal (aprecieri, îndrumări etc.).

 

3)         Autoevaluarea activităţii în contextul practicii didactice:
– Criterii utilizate de absolvent pentru realizarea unei autoevaluări obiective:
a) raportul dintre cunoştinţe teoretice – practice;
b) raportul dintre resursele pedagogice disponibile – rezultatele şcolare obţinute;
c) puncte tari – puncte slabe autoobservate pe parcursul desfăşurării practicii pedagogice;
d) linia de perspectivă în contextul viitoarei integrări socio-profesionale.

 

 

 

NIVEL II – Prezentarea și susținerea unui eseu cu tema: ”Care sunt avantajele și deficiențele instruirii online”.

Conținut eseu:

 • studiu/studii de caz;
 • avantajele și dezavantajele învățământului online;
 • propuneri pentru remedierea problemelor apărute;
 • propuneri pentru îmbunătățirea procesului de predare-învățare-evaluare online.

 

FISA TIP INSCRIERE EXAMEN FINALIZARE Nivel I si II

2 PROGRAMARE SUSTINERE FINALIZARE DPPD IUNIE-IULIE 2022 (1)

 

 

Posted in Important.