CONCURS GRADAȚIE DE MERIT 2022

Nr. de gradații la nivelul facultății: 1

 

CALENDAR:

Vineri-luni, 2 – 5 decembrie 2022: depunerea dosarelor la Departamente (în format
electronic);
Miercuri, 7 decembrie 2022: evaluarea dosarelor de către comisiile de concurs de la
nivelul departamentelor și elaborarea procesului verbal cu rezultatele concursului;
Vineri, 9 decembrie 2022: publicarea rezultatelor concursului (pe site-ul
departamentului);
Luni, 12 decembrie 2022: depunerea eventualelor contestații (în format electronic pe
adresa decanatului);
Miercuri, 14 decembrie 2022: afișarea rezultatelor eventualelor contestații și
trimiterea proceselor verbale cu rezultatele finale, precum și a dosarelor câștigătoare
(în format electronic) pe adresa decanatului facultății.
Miercuri, 14 decembrie 2022: organizare vot electronic în Consiliul Facultății pentru
validarea rezultatelor concursului;
Joi, 15 decembrie 2022, trimiterea în format electronic la Direcția Resurse Umane a
UB a procesului verbal si a dosarelor câștigătoare

 

 

Metodologie_gradatie_merit_FTRC_2022

Metodologie-cadru-gradatii-de-mer-it-personal-didactic-UB-2022

 

Comisia de evaluare:

Pr.conf.dr. Lucian Dîncă – președinte

Conf. dr. Wilhelm Tauwinkl

Pr. lect. dr. Taciziu-Hristofor Șerban

Pr. lect. dr. Eduard Giurgi

 

Comisia de contestații:

Lect.dr. Ioana Iliescu

Lect.dr. Mare Daniela-Ionela

 

APLICANȚI ȘI REZULTATE:

Formular_gradatie_merit_WDanca_2022

Formular_gradatie_merit Tarciziu-Hristofor ȘERBAN

Proces_verbal_gradatie_merit_dec_2022

 

Posted in Important.