CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „Pacea religiilor, astăzi”

Progamul conferinței

 

 

 

Thursday, 1 June 2023, Faculty building, Second floor, no. 24

10:00 Opening remarks

Wilhelm Dancă

(Rev. Prof., Dean of the Roman-Catholic Faculty, University of Bucharest, Romania)

10:15 Keynote speaker

William Sweet

(St Francis Xavier University. Department of Philosophy, Antigonish, NS Canada)

Religion, Peace, and the Human Person

11:00 Keynote speaker

Daniel Barbu

(University of Bucharest, Romania)

Love, War, and Fairness. Is Peace Normatively Imposible?

11:45-12:00 Coffee Break

12:00

Hu Yeping

(The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C., S.U.A.)

Peace and Harmony as the Ultimate Goal of Justice

12:45

Emanuel Sălăgean

(Adventus University, Cernica, Romania)

From love to global peace in the vision of George F. McLean

13:30-15:00 Lunch
15:00

Karim Douglas Crow

(The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C., S.U.A.)

Intra-Religious Muslim Dialogue? Geostrategic and Religious Implications of Sunni-Shi’ ah Rivalry

15:45

Asna Husin

(Ar-Raniry State Islamic University, Banda Aceh, Indonesia)

Knowledge Is Light’: Seeking the Basis for Peace Between Muslim and Christian

16:30

Dan Chițoiu

(Alexandru Ioan Cuza University of Iassy, Romania)

Role of Spirituality in Conflict Resolution. Scenarios and Strategies

17:15-17:30 Coffee Break
17:30

Hristofor-Tarciziu Șerban

(University of Bucharest, Romania)

Împăcarea cu Dumnezeu, înfăptuită de Isus Christos – sursa păcii dintre oameni

18:00

Cristian Bălănean

(Universtiy of Bucharest, Romania)

Coabitarea valorilor creștine cu democrația în Uniunea Europeană pe linia Sartori-Hayek

18:30

Daniela-Ionela Mare

(University of Bucharest, România)

Persoana consacrată, “făcător de pace”?

19:00

Gabriela Blebea-Nicolae

(University of Bucharest, Romania)

De ce dușmănim?

 

 

Friday, 2 June 2023, Faculty building, Second floor, no. 24

10:00

Wilhelm Dancă

(University of Bucharest, Romania)

Peace of Religions or Christian Denominations? Some Remarks on the “De pace fidei” by Nicolaus Cusanus in the Context of the Russian-Ukrainian Conflict

10:45

Eduard Giurgi

(University of Bucharest, Romania)

Peace in the World Conditioned by the Peace in the Heart: a Closer Look at Pacem in terris

11:30-11.45 Coffe Break
11:45

Otniel Bunaciu

(University of Bucharest, Romania)

Blessed are the peacemakers … A reflection on Karl Barth’s understanding on War and Peace from a perspective of the situation in Europe today

12:15

Gerald Duroisin

(Church Notre-Dame, Namur, Belgium)

The „mediatio unionis”: Elements of Mariology and Ecclesiology for our Time

13:30-15:00 Lunch Break

15:00

Adina Bălan

(University of Bucharest, Romania)

Women, Religion and Peacebuilding

15:45

Florian Ioniță

(University of Bucharest, Romania)

Father Georges Lemaitre author of the “primordial atom” theory 1931 (today Big Bang)

16:30

Lorena Stuparu

(„Ion I. C. Brătianu“ Institute of Political Sciences and International Relations of Romanian Academy, Romania)

Armonia religiilor în viziunea lui Mircea Eliade

17:15-17:30 Coffee Break
17:30

Ilie-Grigore Cătălin

(University of Bucharest, Romania)

Conflict economic, discernământ religios

18:00

Roxana Zanea

(Octav Onicescu National College, Bucharest, România)

Distrugând locurile sacre : patrimoniul sacru în fața conflictelor

18:30

Ana Moldovan Rafail

(University of Bucharest, Romania)

Pavlichienii, o identitate marcată de conflict. Războiului ruso- turc din 1806-1812

19:00

Elena Oliviana Epurescu

(University of Polytechnics of Bucharest, România)

Pacea din noi și pacea de lângă noi

Closing remarks in English: Hu Yeping

Closing remarks in Romanian: Adina Bălan

 

Saturday, 3 June 2023

Cultural day

Departures

 

Peace be with you all!

 

 

Organizatori

 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea din București

Centrul Interdisciplinar de Teologie și Științe ale Religiei

Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C., S.U.A.

 

Locație

Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea din București, Str. Gen. Berthelot, nr. 19, Sector 1, București

 

Timp

1-3 iunie 2023

 

Tema

Datorită structurii lor interioare religiile pot uneori să inspire, să legitimeze și să provoace conflicte, pentru că în fiecare religie se găsește înscrisă tendința către absolut și vocația la universalitate. Ținând cont de această structură a fenomenului religios, conflictele religioase sunt oarecum inevitabile.

În decursul istoriei unele dispute între puterea religioasă și puterea imperială s-au transformat într-un adevărat război. Așa a fost „războiul de treizeci de ani” (1618-1648), care s-a încheiat cu Pacea de la Westfalia (Germania). Într-adevăr, religia și războiul au marcat destinul multor oameni și popoare. Totuși, raportul dintre religie și război este ambiguu. De pildă, în modernitatea târzie au existat războaie care au avut cauze nu religioase, ci politice, economice, coloniale, teritoriale etc., iar religia „participa” la respectivele conflicte ca „ingredient ideologic”. Autoritățile religioase predicau pacea, însă combatanții doreau victoria sau înfrângerea „dușmanului” cu orice preț.

În zilele noastre religia a devenit din nou un factor de diviziune între oameni și popoare. Lucrul acesta nu înseamnă că celelalte motive de conflict – controlul politic, teritorial, economic etc. – au dispărut. Religia este asumată ca motivație „ideală” pentru care cineva merită să lupte și să moară. Dar, în cazul de față, religia nu înseamnă credință în Dumnezeu, ci apartenență religioasă. Religia are o funcție nominalistă, adică este un element de identificare. Acest sens al religiei se verifică în multe conflicte dintre creștini și musulmani, dar și între sunniți și șiiți, deci între două popoare musulmane, sau între două popoare ortodoxe, cum este cazul în Ucraina și Rusia.

Astăzi se fac eforturi pentru a identifica pacea cu religia, însă pare adesea că avem de-a face cu un oximoron, cei doi termeni fiind incompatibili. De aceea, printre altele, se face deosebire între rolul principal sau rolul secundar pe care l-a avut sau îl are religia într-un război. Întrebarea care se pune este următoarea: cum e posibil ca cineva să ucidă în numele lui Dumnezeu? Paul Ricoeur susține că pericolul violenței stă la baza oricărei convingeri puternice, așa cum este credința religioasă. În acest caz trebuie căutate diferite modalități pentru a depăși fenomenul violenței. Hans Küng propune asumarea unei etici mondiale, care să pornească de la premisa că, înainte de toate, orice ființă umană trebuie tratată ca ființă umană, adică în mod uman.

Reprezentanții religiilor susțin că deseori religia este instrumentalizată, dar oare chiar așa stau lucrurile? Nu există anumite interese comune și convenții de ajutor și legitimare între puterea politică și puterea religioasă?

În fine, dacă religiile conțin predispoziția la conflict, nu va exista o pace durabilă decât atunci când va exista pace între religii. Însă pacea are mai multe dimensiuni: politică, juridică, etică și religioasă. Dacă aceste elemente converg spre unul și același ideal, atunci pacea este posibilă.

Recent, în 1989, în Europa de Est și în alte părți ale lumii, cum ar fi Africa de Sud și Filipine, au avut loc schimbări politice și sociale fără vărsare de sânge. Lucrul acesta a fost posibil pentru că liderii politici, și nu doar ei, s-au opus violenței în numele religiei. Așadar, religia conține un potențial de non-violență. Din acest punct de vedere creștinismul este religia iertării și a iubirii dușmanilor. Dar și alte religii sunt și se prezintă drept religii ale păcii și bunei înțelegeri între oameni. De ce nu se pune accentul pe pace în discursurile religioase publice? De ce există derapaje ale unor oameni religioși către fundamentalism și violență? De ce unii lideri religioși nu se deschid spre dialogul interreligios?

Vă invităm să reflectăm împreună în cadrul unui dialog interdisciplinar, interconfesional și interreligios și să găsim răspunsuri la întrebările de mai sus și la alte întrebări similare pentru a marca astfel o etapă, cel puțin la nivel academic și personal, pe drumul care duce la pacea religiilor.

 

Comunicările pot fi prezentate în limba română sau în limba engleză.

 

Rezumat

Sunteți invitați să trimiteți titlul și rezumatul comunicării (300 – 500 de cuvinte) și un scurt CV la Adina Bălan (sradinacj@gmail.com) până pe 30 aprilie 2023. Comunicarea completă trebuie trimisă până pe 20 mai 2023 la aceeași adresă de email. Lucrările în limba română care vor fi considerate originale, au un element de noutate și respectă normele de redactare ale Facultății de Teologie Romano-Catolică vor fi publicate într-un volum colectiv. Lucrările în limba engleză vor fi acceptate în aceleași condiții – originalitate, noutate și respectarea normelor de redactare de la Council for Research in Values and Philosophy.

 

Logistică

Lucrările conferinței se vor desfășura în mod normal, cu prezență fizică, iar comunicările în plen vor fi transmise online.

Se acceptă înscrierea ca auditori în cadrul conferinței în limita locurilor disponibile.

Se va trimite în timp util celor înscriși invitația de participare la conferință.

Nu se percepe taxă de participare.

 

Contact

Adina Bălan

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Str. Gen. Berthelot, nr. 19

010164 – București, Sector 1

România

Email: sradinacj@gmail.com


 

Call for papers

INTERNATIONAL CONFERENCE

The Peace of Religions Today

 

Bucharest, Romania • 1-3 June 2023

 

Theme

 

Due to its inner structure and nature, each religion claims that it has the absolute and universal vocation, which sometimes causes and legitimizes conflicts. In historical terms, some disputes between religious and secular powers turned into war, for instance, the Thirty Years War (1618-1648) which ended with the Peace of Westphalia in Germany. Indeed, the relation of religion to war remains ambiguous but has shaped the destiny of many peoples and nations across the world. In late modernity, the causes of war were often political, economic, colonial, territorial etc., while religion was only an ideological ingredient of various conflicts. Although religious authorities preached peace, conflictual parties aimed to win at the risk of any human cost. Representatives of various religions claim that religion is often instrumentalized. Yet, common interests and mutual agreements of assistance and legitimation between political and religious powers still persist.

 

Over centuries religion has been a factor of division between peoples and nations. This does not imply that all other reasons, political, territorial, economic, etc., for conflicts are excluded. For many, religion as an ideal incentive is worth fighting and dying for. In fact, this understanding of religion is not seen as faith in God, but as religious belonging. As a nominalist function, such religion is rather a marker of identity. This can be observed in many conflicts between Christians and Muslims, between Sunni and Shia, or between the two Orthodox nations of Russia and Ukraine.

 

Despite many current efforts to equate peace and religion, it seems that the two notions are incompatible and form an oxymoron. Peace has many sides: political, legal, ethical, and religious. Peace is possible only if all these elements converge. Only when religion comes to peace, there could be a lasting peace. That is why a distinction between the two has to be made in order to understand what kind of role(s) religion plays in a given war. The key question here is how anyone feels entitled to kill in the name of God. Paul Ricoeur thinks that the danger of violence is inseparable from any strong convictions, of which religious belief is one. If this is the case, violence itself must be addressed and overcome. Hans Küng suggests embracing a world ethic based upon the principle that every human being is and should be treated as a human being before everything else in a humane manner.

 

In 1989, in Central and Eastern Europe, in South Africa or in the Philippines, major political and social changes took place without bloodshed. This was possible because political leaders among others opposed violence in the name of religion. In this sense, religion is considered to have an inner calling to non-violence. For instance, Christianity is the religion of forgiveness and love of enemies; other religions see themselves as religions of peace and goodwill among human beings. However, why then peace is not emphasized in the public speech of religion? Why many religious spokespersons tend to encourage fundamentalism and violent behavior? Why religious leaders are not open to inter-religious dialogue?

 

This conference calls for a common reflection on issues related to the issues of religion and peace in the framework of an interdisciplinary, interconfessional and interreligious dialogue. Together, it might be possible to find some answers to the above questions and perhaps raise new questions, walking side by side, as academics and as persons, religious or nonreligious, on the path to peace.

 

The conference will be conducted in English and to be held at the Faculty of Roman Catholic Theology, the University of Bucharest.

 

Abstract

Please send an abstract (300 to 500 words) and a brief CV to Adina Bălan [sradinacj@gmail.com] and [cua-rvp@cua.edu] by March 30, 2023. Full paper will be due on May 20, 2023. Well-developed papers will be published by the Council for Research in Values and Philosophy in its publication series “Cultural Heritage and Contemporary Change.”

 

Logistics

There is no registration fee. Participants will cover their own travel costs and other expenses. The local organizer will provide some meals and information of hotels nearby.

 

Contact

Adina Bălan

The Faculty of Roman Catholic Theology

University of Bucharest

Bucharest, România

Email: sradinacj@gmail.com

 

Posted in Generale.