Mysterium Christi. Vol 6. Meditații la Evanghelia după Luca

De puțină vreme a ieșit de sub tipar al șaselea volum din seria Mysterium Christi, scris de pr. prof. Wilhelm Dancă. Acesta are ca temă de meditații Evanghelia după Luca.

După cum precizează autorul, lecturând cartea vom „descoperi că, pentru a cunoaște mai bine specificul acestei Evanghelii, ar trebui să începem cu lectura și meditarea secțiunii cuprinse între capitolele 9 și 18, care are forma unei mari „călătorii” a lui Isus, începînd din Galileea, trecînd prin Samaria și ajungînd la Ierusalim, acolo unde moare și învie. Isus „călătorește” însoțit de discipolii săi și de mari mulțimi de oameni, predicînd treptat despre subiectele caracteristice ale catehezei sale, în special despre milostivirea lui Dumnezeu, astfel că această „călătorie” se transformă într-o invitație la a-L „urma pe Christos”, ceea ce înseamnă parcurgerea mai multor etape de maturizare a credinței și de trăire a vieții evanghelice.”

Volumul are 352 de pagini, structurate în capitole inspirate de textele evaghelice duminicale. Similar celorlalte volume ale seriei, autorul creează un dialog între rațiune, credință și imaginație. Printre temele teologice atinse, se numără: mila și compasiunea lui Isus, importanța rugăciunii, grija față de femei sau ajutorarea celor săraci și marginalizați. Sunt teme care acoperă nevoile spirituale ale fiecărui cititor.

„Volumul prietenos”, după cum îl numește autorul, poate fi cumpărat de la marile librării din țară sau de pe site-urile specializate cu vânzarea cărților.

Posted in Generale.