FRANCISCA BĂLTĂCEANU LA 80 DE ANI

Astăzi, 6 Iulie 2023, la Facultatea de Teologie Catolică, am sărbătorit cei 80 de ani de viață ai Doamnei Profesor Francisca Băltăceanu.
Evenimentul a avut trei părți.
La început am ascultat două meditații despre psalmul 131 și psalmul 71. Psalmii au fost comentați de Prof. Madeea Axinciuc de la Departamentul de Studii Iudaice, Universitatea din Bucuresti, și Pr. Dr. Victor Georgescu, fost doctorand al Școlii noastre doctorale și actualmente paroh la biserica Kretzulescu din Bucuresti. Între cele două meditații, drd. Alin Costea, de la Școala doctorală din Facultatea noastră, a cântat viva voce și chitară un psalm în limba ebraică.
A urmat în partea a doua prezentarea mai multor mesaje de felicitare. Astfel, domnul rabin Rafael Shaffer i-a acordat Prof. Francisca Băltăceanu, în numele Federației Comunității Evreiești din România, o medalie jubiliară. Parintele vicar patriarhal, Constantin Burlacu, din partea patriarhului Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, i-a oferit distincția “Constantin Brâncoveanu”. Părintele Tarciziu Șerban a transmis cuvinte de felicitare și de mulțumire din partea IPS Aurel Percă și IPS Ioan Robu. Prof. Madeea Axinciuc i-a înmânat Diploma de Excelență din partea doamnei decan Laura Sitaru de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București. Au dat mărturii despre activitatea sărbătoritei Pr. Dr. Francisc Ungureanu, postulatorul cauzei de beatificare a Fericitului Vladimir Ghika, Dr. Liana Ghel de la editura ARCB, și Prof. Dr. Tereza Sinigalia, care a subliniat cultul prieteniei la Francisca Băltăceanu.
În partea a treia am avut un dialog sincer și cald cu sărbătorita. Am întrebat-o cam abrupt, recunosc, dacă mai crede în Dumnezeu, dacă a avut ispita să nu creadă, dacă s-a confruntat cu absența lui Dumnezeu în momentele grele din viață. Apoi am atins câteva momente din experiența ei religioasă – în anii copilăriei, în timpul dictaturii comuniste, în zilele noastre. Am vorbit despre formarea religioasă a omului în trecutul recent și despre viitorul educației creștine. La sfârșit ne-a vorbit pe scurt despre psalmii ei preferați. În dialogul nostru s-a văzut de la început până la sfârșit optimismul unui profesor creștin, pentru care “slujirea” Cuvântului lui Dumnezeu nu a fost o meserie, ci o vocație. Am reținut de la Prof. Francisca Băltăceanu că meritele ei, dacă are vreunul, spunea ea cu modestie în timpul conversației noastre, se datorează Bibliei, pe care dacă o lăsăm să fie ceea ce este ne schimbă viața și îi îmbracă pe cei care o meditează cu frumusețea Cuvântului lui Dumnezeu.
Evenimentul a fost înregistrat și în curând va fi transmis de Angelus TV.
Gaudeamus igitur, Vivat academia, vivant professores!
Ad multos felicesque annos!
Credit Foto: ARCB
Posted in Generale.