Biblioteca

CATALOG

 

Biblioteca Facultății de Teologie Romano-Catolică din București a fost înființată în anul 1990, odată cu Institutul Teologic Romano-Catolic din București, cu scopul principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta și a conserva colecții de cărți, publicații, alte documente specifice și baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere; în cadrul societății informaționale biblioteca are rol de importanță strategică[1].

Biblioteca FTRC este de tip universitar, adică se află prioritar în serviciul studenților, al cadrelor didactice și al cercetătorilor din universități și alte instituții de învățământ superior și de cercetare care, în limitele prevăzute de regulamentul de organizare, poate funcționa și ca bibliotecă publică.

În ce privește forma de constituire și administrare a patrimoniului, Biblioteca FTRC este  de drept public,  organizată în subordinea autorităților administrației publice centrale (Universitatea București) în colaborare cu cea locală (Arhiepiscopia Romano-Catolică de București), funcționând potrivit regulamentelor proprii aprobate de autoritățile sau instituțiile tutelare.

Biblioteca este susținută și finanțată de Arhiepiscopia Romano-Catolică de București prin donații și sponsorizări. În același timp, unii dintre preoții Arhidiecezei, care au urmat diferite specializări în teologie, în Universitățile catolice occidentale, sau absolvenți ai Facultății, și-au donat bibliotecile personale pentru uzul profesorilor și al studenților.

Biblioteca FTRC este de tip specializat universitar, conform structurii colecțiilor și a utilizatorilor principali: studenții, cadrele didactice și cercetătorii din instituțiile de învățământ superior. Accesul la colecții și servicii este nelimitat și gratuit.

 

Colecțiile bibliotecii sunt formate și găzduite în:

a. Sala de împrumut, în care se află expuse la raft un număr de 130 de volume, acoperind domeniile: teologie (biblică, dogmatică, liturghică, spirituală), patristică, filosofie, istorie (universală și a României), istoria religiilor, istoria culturii și a credințelor religioase, artă, literatură (română și universală, în limbile română, engleză, franceză, italiană, latină), psihologie, asistență socială, sociologie, acoperind tematica disciplinelor din planul de învățământ al programului de studii. Toate titlurile se regăsesc în cataloage imprimate și în format online. Biblioteca este informatizată, permițând o evidență a documentelor prin folosirea unui program specializat.

 

Tot la sala de împrumut se află colecțiile de Teologie patristică

 

Sources Chrétiennes, Cerf, Paris, 1989 și

Patrologiae Latinae, Migne, Paris, 1890.

 

Atât profesorii și studenții facultății, cât și utilizatorii externi, au acces la aceste publicații pe baza unei fișe de înscriere, conform condițiilor cuprinse în Legea bibliotecilor nr. 334/2002.

 

b. Sala de lectură este dotată cu 30 de locuri, rețea de internet, trei calculatoare și cinci laptopuri, puse la dispoziția utilizatorilor pentru studiu și redactarea lucrărilor științifice (referat, licență, disertație, doctorat). Utilizatorii au acces la baza de date Anelis (literatură științifică internațională).

În sala de lectură sunt accesibile Dicționare și Enciclopedii în domeniile teologie, filosofie, sociologie, istorie, cultură și civilizații, artă, cât și un număr de periodice – serii incomplete – din aceleași domenii, publicate în limbile română, franceză, engleză, italiană, germană, latină. Dintre acestea, menționăm:

 

Dictionnaire d`Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, Letouzey et Ané, Paris, 1977

Dictionnaire de Spiritualité. Ascetique et Mystique. Doctrine et Histoire, Beauchesne Editeurs, Paris, 1935

Dictionnaire de Théologie Catholique, Letouzey et Ané, Paris, 1937

Dizionario Teologico Interdisciplinare, Marietti Editori, Torino, 1977

 

Bibliotheca Sanctorum, Città Nuova Editrice, 1967

Collana Strumenti. Enchiridion (Conciliorum Oecumenicorum Decreta; Symbolorum, Definitionum et Declarationum de rebus fidei et morum; Biblicum; Vaticanum, CEI; Oecuenicum; delle Encicliche), Edizioni Dehoniane bologna, 1995

The Catholic Encyclopedia for School and Home, St. Joseph s Seminary and College, New York, 1965

Enciclopedia Biografica Universale, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a., 2007

Encyclopédie de la Foi, Cerf, Paris, 1965

L`Encyclopedia Illustrata, Casa Editrice Le Lettere, Firenze, 1981

Enciclopedia Moderna del Cristianesimo, Edizioni Paoline, Torino, 1958

Encyclopedia Universalis, Encyclopedia Universalis France S.A., 1985

Encylopedia of Monasticism, Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago, 2000

Grande Enciclopedia Rizzoli, Rizzoli Editori, Milano, 1994

I Santi nella Storia. Tremila testimoni del Vangelo, San Paolo, Milano, 2006

Arte e fede nei luoghi dello Spirito, Periodici San Paolo, Milano, 2006

The New Encyclopedia Britannica, U.S.A., 1994

The World Book Encyclopedia, Field Entreprises Educational Corporation, U.S.A., 1977

 

Academica, Revistă editată de Academia Română, București

Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale, Città del Vaticano

Actualitatea creștină, Revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București

Aggiornamenti Sociali, Mensile di ricerca e d intervento sociale, di ispirazione cristiana, Centri Studi Sociali, Milano

Almanahul Presa Bună, Presa Bună, Iași

Altera, Liga Pro Europa (dialog social, valorile pluralismului, respectul pentru diversitate și integrare europeană), Tîrgu-Mureș

American Journal of Sociology, bimonthly, The University of Chicago, The University of Chicago Press

American Sociological Review, Official Journal of the American Sociological Association, Washington DC

Archaeus. Etudes d`Histoire des Religions, Premier Publishing, Ploiești

Bulletin europeen, Trbibune libre fondee en 1950 par J. Constantin Dragan, Milano

Caietele Institutului Catolic, Revista Facultății de Teologie Romano-Catolică, București

Camillianum, Rivista dell`Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria, Pubblicazione quadrimestrale, Roma

(The) Catholic Biblical Quarterly, published four times a year, by the Catholic Biblical Association of America at the Catholic University of America, Washington DC

China Heute, Informationen über Religion und Christentum im chinesischen Raum, China-Zentrum e.V., Sankt Augustin, Deutschland

Christ in der Gegenwart, eine unabhängige Wochenzeitung für Religion, Kultur, Kirche, Gesellschaft

(La) Civiltà Cattolica, Rivista quindicinale di Cultura della Compagnia di Gesù, fondata nel 1850, Poste italiane spa, Roma

Collectanea Cisterciensia. Revue de Spiritualite Monastique, Bruxelles

Communio. International Catholic Revue, Washington DC.

Concilium. Revue Internationale de Theologie, Beauchesne, Paris, France.

Cultura Creștină, Publicație apărută sub egida Mitropoliei Române Unite cu Roma Greco-Catolică și a Facultății de Teologie Greco-Catolică din Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Departamentul Cluj, Casa de Editură „Buna Vestire”, Blaj

Cultura e fede, Pontificium Consilium de Cultura, Città del Vaticano

Dialog Teologic. Revista Institutului Teologic Romano-Catolic, Iași

(La) Documentation catholique, bimensuel,  bimensuel francophone créé en 1919, édité par le groupe Bayard presse

Dolentium Hominum. Church and Health in the World, Vatican City

Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, Universite Catholique de Louvain, Belgique

Esprit. Revue internationale, Editions du Seuil, Paris

Etudes. Revue de culture contemporaine, Assas Editions, Paris, France

Famille Chrétienne, Hebdomadaire catholique familial, Edifa, Paris

Forum Katholische Theologie, Verlag Schneider Druck, Rothemburg, Deutschland

Herder Korrespondenz. Monatsheft fur Gesellschaft und Religion, Herder Verlag, Frieburg, Deutschland

Familia et Vita, Pontificium Consilium pro Familia, Città del Vaticano

Feu et lumière, Revue publiée sous la responsabilité catholique  des Béatitudes, Albi, France

First Things, Institute on Religion and Public Life, Ignatius Press, New York

Foi et vie. Cahier biblique, Paris

Harvard Theological Review, Quarterly by the Faculty of Divinity in Harvard University

Image. Art, Faith, Mistery, Center for Religious Humanism, Seattle

Information Service, The Pontifical Council For Promoting Christian Unity, Vatican City

International Philosophical Quarterly, Fordham University (New York), Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix (Namur, Belgium)

Irénikon. Revue des Moines de Chevetogne (Belgique)

Irish University Review. A Journal of Irish Studies, Education Building Society and University College Dublin

Istina, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris

Istituto Paolo VI, Centro internazionale di studi e documentazione promosso dall`opera per l`educazione cristiana di Brescia

Jesuits. Yearbook the the Society of Jesus, Curia Generalizia della Compagnia di Gesù, Roma

Journal Asiatique, Periodique trimestrièlle publié par la Société Asiatique, Paris

Kathpress. Wochendienst, Wien

Laval Théologique et Philosophique, Université Laval, Quebec

Le Monde de la Bible. Histoire, Art, Archéologie, Bayard Presse, Belgique

Logos. A Journal of Catholic Thought and Culture, University of Saint Thomas, St. Paul, MN

Lumen Fidei. Revista centrului de studii religioase „Sfântul Anton de Padova”, Serafica, Roman, Neamț

Lumen Vitae. Revue internationale de cathéchèse et de pastorale, Bruxelles

Lumina Credinței, Publicație a Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș, Baia Mare

Lumina Creștinului, Revista Diecezei de Iași, Presa Bună, Iași

Magazin istoric, Compania Națională a Imprimeriilor „Coresi” S.A., București

(La) Maison Dieu. Revue de Pastorale Liturgique, Cerf, Paris

Masses Ouvrières, Collection Eglises/Société, Les Editions de l`Atelier/Editions Ouvrieres, Paris

Memoria. Revista gândirii arestate, Fundația Culturală Memoria, București

Messaggero di Sant`Antonio, S. Antonio Editrice, Padova

Notes et Documents. Pour une Recherche Personaliste, Institut National Jacques Maritain, Centre International d`Etudes et de Recherches, Linografic snc, Roma

Nouvelles des Fraternites. Petites Soeurs de Jésus, Aix en Provence

Nouvelle Revue Théologique, Revue publié tous les trois mois, par un groupe de Professeurs de Théologie sous la Responsabilité de la Compagnie de Jésus, Bruxelles

Paroisse et liturgie, Revue d`action liturgique et pastorale, Abbaye de St. Andre, St. Andries, Belgique

People on the Move, Istruzione del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Miganti e gli Itineranti, Città del Vaticano

Pleroma. Revista Învățământului Superior Teologic Penticostal din România, București

Plural, Institutul Cultural Român, București

Proche-Orient Chrétien, Faculté des Sciences Religieuses de l`Université Saint Joseph, Beyrouth

Projet, Centre de Recherche et d`Action Sociales (CERAS) et des professionels d`horizons divers, Assas Editions, Paris

Pro Memoria. Revistă de Istorie Ecleziastică, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București

Pro Oriente. Der Wiener Altorientalendialog, Wien

Rassegna di Teologia. Rivista di Teologia e di Scienze Umane, Unione Stampa Periodica Italiana, Napoli

(Il) Regno. Attualità e documenti, EDB, Bologna

Reînvierea. Revista Episcopiei Române Unite, Greco-Catolice, de Lugoj

Revista Română de Bioetică, Comisia de Bioetică a Colegiului Medicilor din România, Colegiul Medicilor, Iași

Revista de Filosofie, Academia Română, București

Revue d`ethique et de théologie morale „Le Supplément”, Cerf, Paris

Revista Română, Asociațiunea ASTRA, Iași

Revue de l`Institut Catholique de Paris, Paris

Revista Biblica, San Benito, Buenos Aires

Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, publié en lien avec le Centre d`Etudes théologiques et philosophiques du Saulchoir, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris

Revue des Sciences Religieuses, Université Marc Bloch, Strasbourg

Revue de l` Université Catholique de Lyon, Lyon

Revue Thomiste, Revue Doctrinale de Théologie et de Philosophie, publiée (quattre fois pan an) par les Dominicains de la Province de Toulouse

Rivista Storica Italiana, Edizioni Scientifiche Italiane spa, Napoli

Rivista Teologica di Lugano, Facoltà di Teologia di Lugano

Seminarium Varadiensis, Supliment al Revistei Vestitorul, realixat de Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sfinții Vasile, Grigore și Ioan”, Oradea

Siamo di Nuovo Insieme, Revistă editată de Asociația Italienilor din România, București

Social Psychology Quarterly, A Journal of the Amerian Sociological Association, Body Printing Company, Albany, New York

Sources Vives, Communion de Jérusalem, Paris

Spiritus, Un souffle de catholicité, (experience missionaire), Paris

Studi Sociali, Mensile di cultura e problem sociali e del mondo del lavoro in collaborazione con l Ufficio Nazionale CEI per la pastorale sociale e del lavoro, Edizioni Dehoniane, Napoli

Stimmen der Zeit, Herausgegeben von der Deutschen Provinz der Jesuiten, Verlag Herder, Freiburg

Studia Universitatis Babes-Bolyai. Theologia Catolica, Galaxia Gutenberg, Cluj-Napoca

Studi sull Orienete Cristiano, Accademia Angelica-Constantiniana di Lettere Arti e Scienze, Roma

Studia Universitatis Babes-Bolyai. Theologia Catolica Latina, Cluj-Napoca

Studii Franciscane,  Revista Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan Roman, Serafica, Roman

Studii Tomiste, Societatea Internațională Toma de Aquino, Secția Română, București

Stuttgarter Bibel-Studien, Untersuchungen zur Geschichte der Gerichtsorganisation im Alten Testament, Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH, Stuttgart

Synthetis, Bulletin du Comite National Roumain de Literature Comparee et de l Institut d Histoire et de Theorie Litteraire „G. Călinescu” de l Academie Roumaine, Bucarest

Tabor, Revistă de Cultură și Spiritualitate Românească, Mitropolita Clujului, Maramureșului și Sălajului, Cluj-Napoca

(Les) Temps Modèrnes, Revue mensuelle fondee par Jean-Paul Sartre et Simon de Beauvoir, Gallimard, Paris

Teologia, Rivista della Facolta Teologica dell Italia Settentrionale, Glossa S.R.L., Milano

TheoRhema,  Revista de studii biblice, teologice și de religie a Facultății de Teologie a Institutului Teologic Adventist, Cernica

Tracce, Rivista Internazionale di Comunione e Liberazione, Editrice Nuovo Mondo srl, Milano

Transversalités, Revue de L Institut Catholique de Paris, Cedex

Unirea. Publicație lunară editată de Mitropolia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică – Blaj

Unirea, The Magazine of the Romanian Catolic Diocese of Canton, USA

(Inside the) Vatican, Urbi et Orbi Communications, New Hope, KY

Vatra, Revistă lunară de cultură editată de Consiliul Județean Mureș, Târgu Mureș

Verbum. Revista catolică, București

Vestitorul. Revistă lunară de cultură creștină, Editată de Episcopia Română Unita cu Roma, Greco-Catolică, Oradea

Via Verità e Vita. Rivista di aprofondimento pastorale-catechistico, Edizioni Paoline, Roma

Vision 2000, ein Medium das Mut machen will und Christen Orientierung zu bieten versucht, Verein Vision 2000, Wien

Vita Catholica Banatus, Revista Diecezei Romano-Catolice de Timișoara.

 

Funcționarea Bibliotecii FTRC este asigurată de Daniela-Ionela Mare, absolvent al unui curs de studii postuniversitare de specializare „Biblioteconomie și Știința Informării” (Universitatea București, Facultatea de Litere, iunie 2010), conform unui program flexibil, care să asigure utilizatorilor accesul la fondul de carte aflat în dotare.

 

 

Daniela-Ionela Mare, bibliotecar

3 februarie 2021

[1] Biblioteca FTRC este organizată și funcționează conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Biblioteca FTRC este organizată și funcționează conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002.