CITSER

Centrul Interdisciplinar de Teologie și Științe ale Religiei (CITSER)  pornește de la inițiativa unui grup de profesori, studenți masteranzi și doctoranzi ai Facultății de Teologie Catolică (FTC), cărora li s-au adăugat cadre didactice și cercetători de la alte universități și institute de cercetare din țară.

CITSER deschide o  perspectivă nouă de cercetare asupra teologiei ca știință a credinței.

Ce face astăzi din teologie o “știință” în sensul modern al cuvântului și care este capacitatea ei de a produce un discurs nou în postmodernitate? Ce resurse conceptuale se pot afla în câmpul de cunoaștere al teologiei valabile pentru științele sociale și, în chip analog, ce concepte și metode poate împrumuta teologia din epistemologia altor științe, precum sociologia, antropologia, științele politice sau filosofia? Ce tip de înțelegere a fenomenelor sociale ce caracterizează lumea post-modernă poate fi elaborat prin contribuția studierii experienței religioase individuale, de grup și colective?

Misiunea  principală a CITSER este de a stimula și coordona dialogul interdisciplinar dintre teologie și științele sociale (istorie, antropologie, sociologie) și cele umaniste (filosofie, filologie, lingvistică, istoria artei).

 

 

Obiectivele centrului sunt:

1. sprijinirea programelor de masterate  și doctorale ale Școlii Doctorale de Teologie și Studii Religioase în cadrul FTC prin organizarea de seminarii complementare, cicluri de conferințe și dezbateri, ateliere de studiu, seminarii complementare etc.

2. desfășurarea unor proiecte de cercetare integrate pe trei/cinci direcții:

I. Direcția teologie-filologie-istorie-științele comunicării TeoFil: Programul TeoFil are ca obiectiv traducerea și editarea de:

 • texte fundamentale ale teologiei catolice, spiritualității și literaturii medievale în ediții critice,
 • instrumente de lucru (dicționar teologic)
 • documente istorice și surse diplomatice privitoare la istoria catolicismului în țările române (Fontes Historiae Catholicorum Romaniae)
 • volume de autor (monografii, culegeri de studii)

Alături de realizarea colecțiilor de ediții critice, surse și instrumente de lucru, programul are ca obiectiv și alcătuirea unor baze de date, care să devină resurse pentru cercetătorii din domeniile amintite. TeoFil găzduiește de asemenea o reflecție, pe baza teoriilor traducerii și a teoriilor comunicării, asupra inculturării terminologiei catolice și creștine în cadrele lingvistice și culturale românești.

 

II. Direcția teologie-sociologie, antropologie, științe politice TeoSoc: Programul TeoSoc reunește cadre didactice, cercetători și doctoranzi din domeniile afiliate științelor sociale, în relația lor cu teologia. În cadrul TeoSoc, funcționează în prezent echipa proiectului internațional The Concept of Love and Its Meanings in Mystical-Theological, Literary and Philosophical Contexts, promovat de Universitatea din București, România, de Fundación Idente de Estudios e Investigación, Berlin, Germania, de Universitatea din Viena, Austria și de Council for Research on Values and Philosophy (Washington DC). La acest proiect internațional, coordonatorul echipei de cercetare din România este decanul FTC, iar membrii sunt parte a corpului didactic al FTC, alături de alți zece cercetători și profesori de la universități românești și internaționale. Proiectul, care se va finaliza cu două volume de studii urmărește uzul și abuzul unui concept antropologic fundamental în societățile contemporane, consecințele culturale ale acestora și schimbările produse în experiența religioasă a credincioșilor din Biserică și din afara ei. Perspectiva interdisciplinare creează cadrul unei confruntări a diverselor metode de analiză a normelor și practicilor religioase în societatea contemporană, oferite de teologie și de filosofie și de disciplinele din sfera științelor sociale. Conferințele și dezbaterile asociate acestui proiect vor relansa interesul pentru explorarea integratoare a căutării sensului iubirii în epoca globalizării, în cadrele culturale ale unor pluralități religioase.

În al doilea rând, programul TeoSoc este menit să revitalizeze dezbaterea în jurul actualității doctrinei sociale a Bisericii, a capacității ei de a răspunde la provocările crizei economice, politice și antropologice ce traversează societățile democratice.

În al treilea rând,  TeoSoc are misiunea de a asigura o dimensiune ecumenică acestei reflecții, prin cooptarea unor specialiști din câmpul teologiei ortodoxe și reformate, precum și a unor sociologi sau politiști poziționați neutru din punct de vedere confesional.

 

III. Direcția teologie-filosofie scolastică, filosofia religiilor TeoTomA: Programul TeoTomA este articulat la un grup mare de cercetători atașat studiilor tomiste și promovării lor în România. Aceștia sunt membrii ai SITA (Societatea Internațională Toma de Aquino).  Principalul obiectiv SITA este organizarea anuală a unei conferințe în România, cu participare internațională, potrivit unei tematici menite să pună în evidență actualitatea sistemului făurit de Sfântul Toma de Aquino și pertinența acestuia în înțelegerea problematicii și provocărilor modernității și postmodernității.

Pornind de la studiul unor autori care au influențat gândirea lui Toma de Aquino, direcția TeoTomA urmărește un dialog structurat între teologie și filosofia creștină, între teologie și filosofia religiilor, centrat pe reflecția comună asupra conceptelor și temelor transdisciplinare.

 

IV. Direcția de studii biblice TeoBiblia își propune să aprofundeze textele biblice și parabiblice (scrierile biblice vechi necanonice) pentru a percepe mai bine contextul care a generat Cuvântul Sfintei Scripturi, mesajul pe care îl transmite și actualitatea Lui. În acest sens angajează cadrele didactice, masteranzii și doctoranzii Facultății într-un efort creativ, efort la care sunt invitați și specialiști din domenii precum cel biblic, teologic, istoric, filologic, lingvistic, etc, ale altor structuri de învățământ și de cercetare din cadrul Universității din București sau din alte instituții din țară și de peste hotare. Roadele acestor cercetări vor fi publicate în revista Facultății. De asemenea, să popularizeze mesajul biblic (potrivit Dei Verbum, Verbum Domini, Interpretarea Bibliei în Biserică) prin intermediul publicațiilor pe care la avem la dispoziție (Editura Universității București, Editura ARCB, reviste precum Actualitatea Creștină) și prin organizarea pentru un public cât mai larg de Lectio Divina ori de Cursuri de inițiere bibilică prin Școala biblică.

V. Direcția patristică TeoPatrumse va ocupa cu cercetarea și studiul Sfinților Părinți ai Bisericii, orientali și occidentali; principalul obiectiv va fi acela de a promova gândirea lor teologică în scrierile lor, care au stat la baza cristalizării dogmelor creștine și a disciplinei bisericești; trăind într-un context religios în care cele două tradiții ale Bisericii, bizantină și latină, conviețuiesc este important să cunoaştem și să promovăm gândirea Părinților Bisericii și a Scriitorilor bisericești care au contribuit decisiv la zidirea Bisericii lui Cristos – Una – Sfântă – Catolică – Apostolică, așa cum este ea mărturisită de Simbolul credinței de la Niceea, promulgat și adoptat în Biserica universală, în anul 325.

 

3. organizarea de seminarii complementare oferite studenților FTC, cu acces liber pentru studenții altor Facultăți ale Universității București. Un astfel de seminar este Lectio divina aplicat pe hermeneutica textelor Bibliei. Un alt seminar este cel de paleografie latină medievală.

 

4. sprijinirea publicării revistei Verbum, revistă de teologie catolică, serie nouă a FTC.

 

5. Organizarea unor conferințe, colocvii tematice, ateliere, seminare și zile de studiu ale căror lucrări să fie publicate separat sub egida direcțiilor de cercetare ale CITSER sau în revista Verbum.

 

6. colaborarea cu alte institute și centre de profil din țară și străinătate: Fundación Idente de Estudios e Investigación (Berlin, Germania), Council for Research in Values and Philosophy (Washington D.C., S.U.A.), Centrul de Studii Bizantine Petru și Andrei -București, SITA, Centrul Rațiunea și Credința al Facultății de Filosofie al Universității București, Centrul de Studii Religioase al Facultății de Limbi Străine din București, Institut fur Menschwissenschaft-Viena, Council for Research on Values and Philosophy-Washington DC, Centrul de Studii Medievale al  Universității din București, Centrul Biserica și Istoria al Arhiepiescopiei Romano-Catolice de București, Departamentul de Cercetare Istorică al Episcopiei Romano-Catolice din Iași, Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române, Revista Pro Memoria, New Europe College, Centrul de studii medievale ”Vasile Dragut” de la Universitatea de Arte ”G. Enescu” din Iași, Centrul de Cultură și Civilizație Iudaică din București, Centrul de Cercetare Ecumenică Sibiu, „Dan Slusanschi School for Classical and Oriental Languages” din Sibiu.

 

 

Lista membrilor fondatori

 1. Prof. univ. dr. Daniel Constantin Barbu
 2. Prof. univ. dr. Wilhelm Dancă
 3. Conf. univ.dr. Gabriela Blebea Nicoale
 4. Conf. univ. dr. Lucian Dîncă
 5. Conf. univ. dr. Wilhelm Tauwinkl
 6. Lect. univ. dr. Marta Elise Andro
 7. Lect. univ. dr. Ștefan Cristian Beca
 8. Lect. univ. dr. Victor Emilian Dumitrescu
 9. Lect. univ. dr. Edurad Giurgi
 10. Lect. univ. dr. Ioana Iliescu
 11. Lect. univ. dr. Daniela Ionela Mare
 12. Lect. univ. dr. Cristina Mareș
 13. Lect. univ. dr. Emil Moraru
 14. Lect. univ. dr. Hristofor Tarciziu Șerban

 

PLAN DE CERCETARE 2020-2021

STATUTUL CITSER