Doctorat

Admitere anul universitar 2022-2023

 

Prin decizia Ministerului Educației nr. 10363/16.05.2022 și cu aprobarea Senatului Universității din București, din data de 15.06.2022, pentru Școala Doctorală de teologie și Studii religioase a fost repartizat un număr de 4 locuri de studii doctorale finanțate de la bugetul de Stat, din care 2 locuri cu frecvență cu bursă și 2 locuri cu frecvență redusă fără bursă. De asemenea, s-au aprobat 9 locuri  de studii doctorale cu taxă.

 

Calendarul admiterii 2022
Înscrierile şi concursul de admitere se desfășoară conform calendarului aprobat de Senatul Universității din București astfel:
– 05-16 septembrie 2022, înscrieri, la secretariatul Facultății de Teologie romano-catolică;
– 20-21 septembrie 2022, colocviu, prezență fizică și posibilitate online, de prezentare a proiectului de cercetare în fața Comisiei de admitere;
– 23 septembrie 2022, afișarea rezultatelor.

 

Concursul de admitere este organizat de Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase, Facultatea de Teologie romano-catolică, pe locuri:

1. finanțate de la buget cu bursă – 7 locuri (propuse);

2. finanțate de la buget fără bursă – 7 locuri (propuse);

3. cu taxă – 7 locuri (propuse).

Studenții străini se pot înscrie la programul doctoral cu taxă având un program special stabilit de conducătorul de doctorat.

 

Metodologie-admitere SDTSR-sept.2022

 

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii din:

Str. G-ral Berthelot nr. 19, et. II, Sector 1, Bucureşti

Tel/Fax: 021 314 86 10

e-mail: secretariat@ftcub.unibuc.ro

Programul înscrierilor: Luni-Vineri: 9 – 14

 

Număr total de locuri scoase la concurs (cu taxă și fără taxă):

1. IPS prof. dr. Ioan Robu – 2 locuri
2. Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă – 2 locuri
3. Pr. conf. dr. Lucian Dîncă – 2 locuri
4. Prof. dr. Daniel Barbu – 4 locuri
5. Conf. dr. Wilhelm Tauwinkl – 4 locuri
6. Prof. dr. Otniel Bunaciu – 3 locuri
7. Conf. dr. Emil Bartoș – 3 locuri
8. Conf. dr. Adrian Sârbu – 3 locuri

 

N.B.: Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă are drd. și la Facultatea de Filosofie, vezi aici: http://filosofie.unibuc.ro/admitere-doctorat-septembrie-2017/.

N.B.: Pr. Prof. Vladimir Petercă (Studii biblice) și Pr. Isidor Mărtincă (drept canonic) nu scot posturi la concurs anul acesta; ambii duc la bun sfârșit studenții-doctoranzi pe care îi au acum în coordonare științifică.

Subiecte de examen și bibliografie

(indicate de fiecare conducător de doctorat)

 

Î.P.S. Prof. dr. Ioan Robu (Teologie morală fundamentală; Teologie morală specială)

Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă (Teologie fundamentală; Creația; Revelația); Pentru Facultatea de Filosofie vezi: http://filosofie.unibuc.ro/admitere-doctorat-septembrie-2017/

Pr. conf. dr. Lucian Dîncă (Teologie patristică; Filologie pe texte patristice; Creștinismul timpuriu)

Pr. prof. dr. Isidor Mărtincă (Teologie dogmatică; Drept canonic)

Prof. dr. Daniel Barbu (Teologie socială)

Prof. dr. Otniel Bunaciu (Teologie baptistă)

Conf. dr. Emil Bartoș (Teologie baptistă)

Lect. dr. Adrian Sârbu (Teologie baptistă)

Conf. dr. Wilhelm Tauwinkl

 

DOCUMENTE NECESARE

Metodologie-admitere SDTSR-sept.2022

Fisa inscriere Admitere, sesiunea septembrie 2021.

Fisa inscriere Admitere EN NON-UE_candidates-admission-form

Fisa inscriere Admitere EN UE

Doctorat Admitere cerere locuri rromi

Declarația candidatului cu privire la autenticitatea documentelor.

Declarația candidatului UE și SEE cu privire la recunoașterea studiilor în afara României, limba română.

Declarația candidatului UE și SEE cu privire la recunoașterea studiilor în afara României, limba engleză.

Certificat de competență lingvistică, v. mai jos.

 

Tipuri de certificate de competență lingvistic pentru înscrierea la examenul de licenţă şi admiterea la studiile universitare de doctorat

În conformitate du Regulamentul Universităţii din Bucureşti aprobat în şedinţa Senatului din 22 septembrie 2005, începând cu anul universitar 2006/2007 standardul minim pentru candidat este să folosească o limbă de circulaţie internaţională la nivel B2, conform cadrului de referinţă elaborat de Consiliul Europei.

La secretariatul facultăţii / şcolii doctorale se acceptă următoarele certificate: aici

În cazul altor diplome şi certificate decât cele de mai sus, eliberate de alte universităţi şi organisme, este nevoie de testare.

Pentru echivalarea certificatelor de competenţă lingvistică:

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS)
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 (deasupra Teatrului Bulandra)
Et. 5, cam. 4, tel: 021 312 54 54

Pentru testare:

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS)

Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 (deasupra Teatrului Bulandra)
Et. 1, Contabilitate, tel: 021 206 76 14