Doctorat

 

Fisa inscriere ANUALA 2021 doctorat

REZULTATE_Admitere_Doctorat sept.2021

REZULTATE Admitere Doctorat _sesiunea a 2a _sept.2021

 

ADMITERE ȘCOALA DOCTORALA sept.2021

 

Calendarul admiterii 2021
Înscrierile şi concursul de admitere se desfășoară conform calendarului aprobat de Senatul Universității din București astfel:
– 06-17 septembrie 2021, înscrieri, la secretariatul Facultății de Teologie romano catolică;
– 21 septembrie 2021, colocviu online, platforma zoom, de prezentare a proiectului de cercetare în fața Comisiei de admitere;
– 23 septembrie 2021, afișarea rezultatelor.

Locuri cu granturi de studii: 6 locuri (în funcție de repartiția de la Minister și Universitate) din care:

  • 3 locuri cu frecvență și bursă (sunt propunerile noastre)
  • 3 locuri cu frecvență fără bursă (sunt propunerile noastre)

 

Metodologia SDTSR aprobată de directorul CSUD pentru anul 2021.

 

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii din:

Str. G-ral Berthelot nr. 19, et. II, Sector 1, Bucureşti

Tel/Fax: 021 314 86 10

e-mail: v e l i c u . v e r o n i c a [at] g . u n i b u c . r o

Programul înscrierilor: Luni-Vineri: 9 – 14

 

Număr total de locuri (cu taxă și fără taxă):

 

IPS prof. dr. Ioan Robu – 2 locuri
Pr. prof. dr. Isidor Mărtincă – 2 locuri
Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă – 3 locuri
Pr. conf. dr. Lucian Dîncă – 3 locuri
Prof. dr. Otniel Bunaciu – 3 locuri
Conf. dr. Emil Bartoș – 3 locuri
Conf. dr. Adrian Sârbu – 3 locuri

N.B.: Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă are drd. și la Facultatea de Filosofie, vezi aici: http://filosofie.unibuc.ro/admitere-doctorat-septembrie-2017/.

N.B.: Pr. prof. dr. Vladimir Petercă – (duce la bun sfârșit doctoranzii în curs de finalizare; nu mai ia alții).

 

Subiecte de examen și bibliografie

(indicate de fiecare conducător de doctorat)

 

Î.P.S. Prof. dr. Ioan Robu (Teologie morală fundamentală; Teologie morală specială)

Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă (Teologie fundamentală; Creația; Revelația); Pentru Facultatea de Filosofie vezi: http://filosofie.unibuc.ro/admitere-doctorat-septembrie-2017/

Pr. conf. dr. Lucian Dîncă (Teologie patristică; Filologie pe texte patristice; Creștinismul timpuriu)

Pr. prof. dr. Isidor Mărtincă (Teologie dogmatică; Drept canonic)

Pr. prof. dr. Vladimir Petercă (Științe biblice)

Prof. dr. Otniel Bunaciu (Teologie baptistă)

Conf. dr. Emil Bartoș (Teologie baptistă)

Lect. dr. Adrian Sârbu (Teologie baptistă)

 

DOCUMENTE NECESARE

Metodologia SDTSR aprobată de directorul CSUD pentru anul 2021.

Fisa inscriere Admitere, sesiunea septembrie 2021.

Fisa inscriere Admitere EN NON-UE_candidates-admission-form

Fisa inscriere Admitere EN UE

Doctorat Admitere cerere locuri rromi

Declarația candidatului cu privire la autenticitatea documentelor.

Declarația candidatului UE și SEE cu privire la recunoașterea studiilor în afara României, limba română.

Declarația candidatului UE și SEE cu privire la recunoașterea studiilor în afara României, limba engleză.

Certificat de competență lingvistică, v. mai jos.

 

Tipuri de certificate de competență lingvistic pentru înscrierea la examenul de licenţă şi admiterea la studiile universitare de doctorat

În conformitate du Regulamentul Universităţii din Bucureşti aprobat în şedinţa Senatului din 22 septembrie 2005, începând cu anul universitar 2006/2007 standardul minim pentru candidat este să folosească o limbă de circulaţie internaţională la nivel B2, conform cadrului de referinţă elaborat de Consiliul Europei.

La secretariatul facultăţii / şcolii doctorale se acceptă următoarele certificate: aici

În cazul altor diplome şi certificate decât cele de mai sus, eliberate de alte universităţi şi organisme, este nevoie de testare.

Pentru echivalarea certificatelor de competenţă lingvistică:

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS)
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 (deasupra Teatrului Bulandra)
Et. 5, cam. 4, tel: 021 312 54 54

Pentru testare:

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS)

Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 (deasupra Teatrului Bulandra)
Et. 1, Contabilitate, tel: 021 206 76 14