Anunțuri

Competiția Games of Science 2023

Masteranzii, doctoranzii și tinerii cercetători ai Universității din București sunt invitați să se înscrie la cea de-a doua ediție a competiției Games of Science.

Evenimentul oferă tinerilor cercetători din România acces la ateliere de comunicare publică, un concurs cu premii de 2.000 de euro și acces într-o comunitate globală de changemakers.

Înscrierea pentru training și concurs este gratuită și realizează prin completarea formularului disponibil aici.

Programul sesiunilor de training, dar și mai multe detalii cu privire la concurs pot fi accesate aici.


 

Taxe servicii studenti si absolventi


 

Universitarea București îi invită pe studenți să participe la două evenimente în luna noiembrie:


 

Burse scolare

Beneficiarii de bursă de merit I sau II au obligația să trimită declarația de acceptare Anexa 4 și un extras de cont (de la bancă), în perioada 9-15 noiembrie, după afișarea listelor.

Anexa 4_Declaratie de acceptare bursa merit I_II

___

 

Calendarul pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din București, licenţă și masterat

Anul universitar 2022 — 2023

 

Depunerea cererilor de acordare și a ducumentelor doveditoare în cazul burselor sociale: 24.10 – 06.11.2022
Analizarea de către Comisia de acordare a burselor a dosarelor sociale depuse de către studenți: 24.10 – 08.11.2022
Afișarea listelor cu studenții beneficiari de bursă (performanţă, merit I, merit II, socială): 08.11.2022
Depunerea declarațiilor de acceptare a bursei în cazul burselor de merit I si II: 09.11.2021 – 15.11.2022
Depunerea contestaţiilor: 09,10,11.11.2022
Afișarea rezultatelor contestaţiilor depuse: 14.11.2022
Afisarea listelor finale cu studenții beneficiari de bursă: 16.11.2022
Transmiterea listelor finale cu bursieri către Comisia Centrală de acordare a burselor: 16.11.2022 — 18.11.2022

 

CRITERII DE DEPARTAJARE

Metodologie-pentru-acordarea-burselor-si-altor-forme-de-sprijin-pentru-studentii-Universitatii-din-Bucuresti-licenta-si-masterat

Informatii cu privire la acor darea burselor sociale

Simulare calcul salariu minim 2022

Anexe metodologie burse

 


coLABORATORUL de IDEI

 

Evenimentul, care va avea loc în perioada 26-30 octombrie 2022 la Stațiunea Zoologică a UB de la Sinaia, își propune să aducă împreună studenți/ masteranzi/ doctoranzi de la toate facultățile Universității din București.

Înscrierile sunt deschise până miercuri, 19 octombrie 2022, prin completarea formularului disponibil aici: https://forms.gle/G5D99Smft1Am5jGA7.

Sub coordonarea Adei Roseti, specialist în comunicarea științei și jurat al competiției UBtalks, echipa coLABORATORULUI de IDEI va identifica acea idee care să fie sufletul campaniei de admitere 2023 la Universitatea din București.

Mai multe detalii cu privire la coLABORATORUL de IDEI pot fi consultate în materialul disponibil aici: https://unibuc.ro/am-prelungit-inscrierile-colaboratorul-de-idei-asteapta-ideea-ta-pana-pe-19-octombrie-2022.


Programul de formare psihopedagogică
LICENȚA
MASTERAT

Tabere studențești – 2022

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – Direcția Sportul pentru Toți și Programe pentru Tineret, organizează, prin Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” în perioada vacanței de vară, taberele studențești care se desfășoară la mare, la munte şi în Delta Dunării.

Perioada de înscriere: 05 – 10 iulie 2022

Pentru a beneficia de un loc în tabără, poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist (a promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților de anul I ), sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile din Legea Tinerilor.

În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de integralitate nu se aplică.

În 2022, taberele studențești se vor desfășura în perioada 09.08 -08.09.2022.

Criteriile de selecție a studenților beneficiari ai taberelor studențești, precum și alte informații despre program pot fi consultate în Metodologia privind organizarea taberelor studențești 2021.


Workshopuri online organizate de Centrul de Învațare al UB în luna martie-mai

Competiția Games of Science

Sunt invitați să se înscrie studenții, masteranzii, doctoranzii și tinerii cercetători ai Universității din București.

Evenimentul, organizat de British Council România și Asociația BioMentorHub, în parteneriat cu Universitatea din București și cu alte universități din țară, se axează pe dezvoltarea aptitudinii studenților și cercetătorilor pentru a deveni cei mai bun prezentatori ai unui subiect științific.

Pentru a se înscrie în concurs, participanții trebuie să completeze formularul disponibil aici și să își aleagă sesiunile de training la care vor să participe.

Proiectul își propune să ducă mai departe competiția FameLab România realizată în anii precedenți de British Council și include o serie de sesiuni de formare urmate de concursul Game of Science. Scopul proiectului este de a-i încuraja pe tinerii care studiază sau lucrează în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei, matematicii, medicinei, dar și în alte domenii de studiu, să explice concepte, procese, teorii și cercetări complexe pe înțelesul publicului și pe scurt.

Programul sesiunilor de training, dar și mai multe detalii cu privire la concurs pot fi accesate aici.


Cursuri gratuite Microsoft Fundamentals pentru studenți – martie 2022

Fundația EOS în parteneriat cu Microsoft va organiza în luna martie 2022 un număr de 4 cursuri gratuite Microsoft Certified Fundamentals pentru studenți.

 

Studenții interesați vor beneficia gratuit de următoarele:

  • Acces la cursul online ales pe platforma Microsoft Learn
  • Participare la un curs intensiv (4+4 ore) susținut de un instructor Microsoft cu experiență (MCP)
  • Acces gratuit la o licență de antrenament/simulare în vederea pregătirii pentru examen
  • Un voucher de examen pentru susținerea examenului oficial Microsoft
  • Susținerea examenului prin platforma Certiport – Exams from Home și obținerea unei certificări Microsoft recunoscută internațional.

 

Lista cursurilor disponibile și formularele de înscriere:

 

  1. Atelier Azure AI Fundamentals (curs de 8h)

Perioada: 2-3 martie, ora 10.00 – 14.00

Înscriere aici: https://form.jotform.com/220472054817352

 

  1. Atelier Azure AI Fundamentals (curs de 8h)

Perioada: 9-10 martie, ora 10.00 – 14.00

Înscriere aici: https://form.jotform.com/220472054817352

 

  1. Atelier Azure AI Fundamentals (curs de 8h)

Perioada: 16-17 martie, ora 10.00 – 14.00

Înscriere aici: https://form.jotform.com/220472054817352

 

  1. Atelier Azure Fundamentals (curs de 8h)

Perioada: 14-15 martie, ora 10.00 – 14.00

Înscriere aici: https://form.jotform.com/220472054817352


Lista cadrelor didactice universitare care pot coordona lucrări metodico-științifice în vederea obținerii gradului didactic I, precum și temele orientative pentru lucrările de grad didactic I

Oportunitate de publicare

Revista Studia Theologia Catholica Latina editată de Facultatea de Teologie Romano-Catolică (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), invitată cercetătorii și autorii din facultatea noastră să â trimită articole de teologie redactate în limba engleză.

Revista este indexată în baze de date internaționale Erih Plus, EBSCO, etc. Puteți afla mai mult în documentul atașat sau pe site-ul: http://studia.ubbcluj.ro/serii/th_cat_lat/index_en.html


Programul workshop-urilor organizate de Centrul de Învățare al UB, din semestru I al anului universitar 2021-2022. Documentul conține și link-ul pentru înscrieri:

Program workshopuri oct-dec 2021_ian 2022


Hotararea privind transportul cu reducere

Modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017.

În vigoare de la 25 martie 2021

Hotărârea nr. 341_2021 legitimatii transport


Burse 2021-2022

Listele cu studentii beneficiari de bursa -anonimizate

 

DEPUNEREA DECLARAȚIILOR DE ACCEPTARE A BURSEI ÎN CAZUL BURSEI DE MERIT I ȘI II ESTE: 

05 – 11.11.2021 

Notă:

Fondul de burse alocat Facultății este de 21.306 lei/lună+1bursă de Merit I din fondul UB (776 lei).

După distribuirea a 9 burse sociale care îndeplinesc condițiile și care au avut prioritate cazurile sociale și veniturile mici  (totalizând 6.300 lei), au rămas fonduri pentru 18 burse de Merit I și II, acordate în ordinea descrescătoare a mediilor.

VĂ RUGĂM SĂ TRIMITEȚI ȘI EXTRASUL DE CONT!

Anexa 3 – Declaratie de acceptare a bursei

Informații privind acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universității din București, licență și masterat

Calendar burse 2021-2022

Anexa 2 – Declarație Bursa sociala

Anexa 1 – Cerere bursa sociala

Salariu minim 2021

Informații cu privire la acordarea burselor sociale

 


PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ


Informații privind cazarea în cămine pentru noul an universitar:
CERERE DE CAZARE
Reclasificarilor studentilor pentru locuri de la buget eliberate:

Programul Național Tabere Studențești – 2021

 

Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) – Direcția Sportul pentru Toți și Programe pentru Tineret, organizează, prin Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” în perioada vacanței de vară, taberele studențești care se desfășoară la mare, la munte şi în Delta Dunării.

Pentru a beneficia de un loc în tabără, poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist (a promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților de anul I ), sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile din Legea Tinerilor.

În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de integralitate nu se aplică.

În 2021, taberele studențești se vor desfășura în perioada 11.08.2021 – 31.08.2021.

Criteriile de selecție a studenților beneficiari ai taberelor studențești, precum și alte informații despre program pot fi consultate în Metodologia privind organizarea taberelor studențești 2021.

Perioada de înscriere pentru studenți este 06 – 11 iulie 2021.

Facultatea noastră are alocate 8 locuri pentru aceste tabele.

 

Anexe:

Numar alocat de locuri Teologie Romano Catolica

Anexa OMTS 432 Metodologie Tabere Stud. 2021

OMTS 432 – Metodologie Tabere Studentesti 2021

Cerere de cazare_Anexa nr


FINALIZARE MODUL PSIHOPEDAGOGIC

Informații legate de finalizarea studiilor, sesiunea iunie-iulie 2021 la Nivelul I/II, modul psihopedagogic, se găsesc pe site-ul Facultății de Psihologie și Științele Educației, pe prima pagină, putând fi accesate la adresa:

~ ~ ~

Apel la burse Templeton

Centrul Ian Ramsey pentru Știință și Religie (IRC), Universitatea din Oxford, oferă zece burse visiting pentru cercetătorii din Europa Centrală și de Est (CEE) ce privest mari teme aflate la interfața științei, teologiei și/sau filosofiei. Sunt eligibili cercetători afiliați în prezent sau recent la instituții din Europa Cetrală și de Est. Sunt incluși membrii permanenți și temporari ai facultății, studenții și cercetătorii care au obținut recent o diplomă în cercetare (doctorat). Inscrieri până pe 30 iunie 2021. Mai multe informatii aici:

https://cee.ianramseycentre.info/media/wysiwyg/CFA_Fellowships_V4.pdf

~ ~ ~

Adresă Ministerul Educației – referitor la călătoria studenților pe cale ferată, aici

~ ~ ~

DECONTĂRI ABONAMENTE S.T.B.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Program:

JOI 15.04.2021 11,oo-13,oo
VINERI 16.04.2021 10,oo -12,oo
LUNI 19.04.2021 11,oo-13,oo
MARȚI 20.04.2021 11,oo-13,oo

ACTE NECESARE DECONT:
– Copie card – VIZIBIL NUMARUL DE CARD
– Chitanta in original (cu stampila)
– OBLIGATORIU !!! CHITANTA SI COPIA

CARDULUI TREBUIE SA FIE CAPSATE SAU PRINSE CU AGRAFE.
– Se deconteaza doar abonamentele studenților inamtriculați la BUGET !!!
– Se deconteaza doar abonamentele cu data expirată la momentul decontului !!!

~ ~ ~
Lansarea noii aplicații Erasmus+ și la un nou European Youth Event

În zilele de 27 și 28 ianuarie 2021, Comisia Europeană organizează două evenimente dedicate studenților europeni.

Astfel, miercuri, 27 ianuarie 2021, va avea loc un nou European Youth Event cu tema “European Universities – How can students shape these universities of the future?”, iar joi, 28 ianuarie 2021, se va lansa o nouă versiune a aplicației Erasmus+, o componentă de bază a inițiativei pentru cardul european al studentului (European Student Card Initiative) și o contribuție semnificativă la configurarea unei arii europene de educație (European Education Area) până în 2025.

European Youth Event online, 27 ianuarie 2021

Miercuri, 27 ianuarie 2021, va avea loc o nouă ediție a European Youth Event cu tema “European Universities – How can students shape these universities of the future?”. Sesiunea se va desfășura online între 12 și 13 (ora României) și va putea fi urmărită în direct pe pagina de Facebook a evenimentului.

Sesiunea online se va bucura de prezența directorului general pentru educație, tineret, sport și cultură Themis Christophidou, precum și a doi studenți din cadrul inițiativei pentru universități europene, care vor discuta despre angajamentul studenților în construirea unor alianțe și viziunea lor cu privire la agenda de transformare a învățământului superior.

Lansarea aplicației Erasmus+, 28 ianuarie 2021

Comisia Europeană, împreună cu Rețeaua Europeană a Studenților și Fundația Universitară Europeană, organizează joi, 28 ianuarie 2021, un eveniment oficial de prezentare a unei noi versiuni a aplicației Erasmus+. Evenimentul va avea loc online, prin intermediul platformei Zoom.

În deschiderea evenimentului vor lua cuvântul directorul general Themis Christophidou și comisarul european Mariya Gabriel. În continuare se va desfășura un panel interactiv, la care vor participa studenți și reprezentanți ai învățământului superior, care vor discuta despre caracteristicile noii aplicații.

Noua aplicație Erasmus+ le va permite studenților să aibă acces la toate informațiile și serviciile din cadrul mobilităților Erasmus+ într-un singur loc. Aceasta este acum disponibilă atât în Apple și Google App Stores, cât și la adresa https://erasmusapp.eu/, urmând ca din toamnă să beneficieze de adăugarea unor funcționalități suplimentare care vor facilita finalizarea demersurilor administrative din cadrul programelor Erasmus+ și generarea unui card european al studentului prin intermediul aplicației.

Mai multe detalii despre program și înregistrare sunt disponibile aici.

OPORTUNITATE DE COLABORARE

Radio „Anima” vă invită să fiți colaboratorii. Sunt vizati in special studenti de la Masterul de Comunicare  Doritorii se pot alatura echipei de voluntari, in următoarele activități:

1. realizator emisiuni;
2. realizator rubrici in cadrul unor emisiuni;
3. corespondent;
4. documentarist;
5. diseminator informații;
6. membru in departamentul tehnic (editare, transmitere, etc.)

Puteti sa optati pentru una sau mai multe domenii.
Realizatorii de emisiuni, respectiv de rubrici, propun titluri, continut, periodicitate, durata, zi si ora, sumar pentru 4-5 editii.
Corespondentii trimit materiale (de dorit audio), cu subiecte diverse din orice parte a lumii.
Documentariști trimit informații  pentru subiecte diverse din orice parte a lumii.
Diseminării trimit emisiunile si informațiile despre emisiuni pe toate canalele disponibile (e-mail, facebook, messenger, whatsapp, skype, etc.).
Membrii departamentului tehnic preiau materialele aprobate, le editeaza, montează emisiunile si le lansează pe internet.

 

Propunerile, sugestiile pentru emisiuni, rubrici, colaboratori sunt așteptate cu interes pe adresa maier.viorel@gmail.com.

 

* Radio „Anima” face parte din ”Trustul media ANIMA”, împreună cu Agenția de știri ”ANIMA NEWS”, Agenția de știri ”DOR DE DOR – VOCEA DIASPOREI”, „ANIMA TV”, publicațiile israeliene în limba română ”VIAȚA NOASTRĂ” ȘI ”REVISTA MEA”, la care se vor adăuga și alte componente.
Treceți adresa la favorite pentru a accesa oricând Radio „Anima”.

https://zeno.fm/radio-animapvmh74az6k0uv/

ÎNSCRIERI PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC NIVEL II – MASTERAT
~ ~ ~
S-a prelungit perioada de înscriere la Modulul Psihopedagogic
~ ~ ~
Calendarul alegerilor reprezentanților studenților în structurile de conducere ale facultăților și ale Universității din București
11 – 15 octombrie 2020 – depunerea candidaturilor
16 – 23 octombrie 2020 – campanie electorală
24 – 30 octombrie – desfășurarea alegerilor
~ ~ ~
STOMATOLOGIE
în contextul epidemiologic SARS COV 2, studenții Universității București beneficiază în continuare de tratamente stomatologice gratuite în Centrul Stomatologic din Regie, Splaiul Universității nr 290.
Programarea se face telefonic prin Call center 0374887887 între orele 8-15.

 

~ ~ ~

ORA DE SPORT

Studenții care optează pentru Educație fizica se pot înscrie online:

 

~ ~ ~

INSCRIERI MODUL PSIHOPEDAGOGIC NIVEL I – LICENTA

Anunt inscrieri NIVEL I studenti dublaspecializare 2020

Anunt inscrieri NIVEL I studenti monospecializare 2020

PROCEDURA INSCRIERE ADMITERE NIVEL I STUDENTI 2020I

 

~ ~ ~

CAZARI 2020-2021

calendar:  Calendar cazari studenti 2020-2021

Cerere de cazare:CERERE DE CAZARE 2020-2021