Examene

CALENDAR EXAMENE FINALE
Licență și Disertații
Sesiunea Septembrie 2024

LICENȚĂ
Înscrieri: 2-3 septembrie 2024, între orele 9-13
Proba 1 (scris) – Cunoștințe fundamentale (Teologie): 4 septembrie, ora 9:00
Proba 1 (scris) – Cunoștințe de specialitate (Asistență socială, respectiv Studii religioase): 5 septembrie, ora 9:00
Proba 2 (oral) – Prezentarea și susținerea lucrării de licență: 6 septembrie, ora 9:00.

MASTERAT
Înscrieri: 2-3 septembrie 2024, între orele 9-13
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație: 6 septembrie, ora 9:00

 

SESIUNEA DE RESTANȚE TOAMNA 2024

02 – 09 septembrie 2024

 

Rezultate prezentarea lucrarii de licenta_iunie-iulie 2024

Rezultate licenta probe scrise iunie-iulie 2024

Rezultate Disertatie 2024

 

 

Licență

 

CALENDAR EXAMENE SESIUNEA DE VARĂ 2024

Anul I ASB_sem II

Anul II SR_sem II

Anul II TRCAS_Sem II

Anul I TRCAS_sem II

Anul I CBE_sem II

Anul I SR_sem II

 

Sesiunea iunie-iulie 2024

Programul de studii universitare de licență: Teologie Romano-Catolică Asistență Socială
Înscrieri: 17-20 iunie 2024, orele 10-13
Proba 1 (scris) – Cunoștințe fundamentale (Teologie) : 25 iunie 2024, ora 10 (sala 24)
Proba 1 (scris) – Cunoștințe de specialitate (Asistență socială): 26 iunie 2024, ora 10. (sala 24)
Proba 2 (oral) – Prezentarea și susținerea lucrării de licență: 27 iunie 2024, ora 10. (sala 24)

Programul de studii universitare de licență: Studii religioase
Înscrieri: 17-20 iunie 2024, orele 10-13
Proba 1 (scris) – Cunoștințe fundamentale (Teologie) : 25 iunie 2024, ora 10. (sala 24)
Proba 1 (scris) – Cunoștințe de specialitate (Studii religioase): 26 iunie 2024, ora 10. (sala 24)
Proba 2 (oral) – Prezentarea și susținerea lucrării de licență: 27 iunie 2024, ora 10. (sala 24)

 

Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății și la avizier (cu respectarea GDPR) va avea loc în cel mult 48 de ore de la încheierea fiecărei probe.
Eventualele contestații (posibile doar la proba 1, care se desfășoară în scris) se vor trimite în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, pe adresa de e-mail: secretariat@ftcub.unibuc.ro

 

Tematica examenului de licenta_TRCAS_2024

Tematica examenului de licenta_SR_2024

Barem_corectare_probe_scrise_licenta

 

 

Masterat

Sesiunea iunie-iulie 2024

Înscrieri: 17-20 iunie 2024, orele 10-13
Proba orală: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație: 28 iunie 2024, ora 10. (sala 24)

 

Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății și la avizier (cu respectarea GDPR) va avea loc în cel mult 48 de ore de la încheierea susținerii disertațiilor.

 

CALENDAR SESIUNEA DE IARNĂ 2024

Anul I SR

Anul II SR

Anul III SR

Anul I TRCAS

Anul II TRCAS

Anul III TRCAS

Anul I CBE

Anul II CBE

Anul I ASB

Anul II PCE

 

Licență și Disertații – Sesiunea Februarie 2024

LICENȚĂ
Înscrieri: 1-2 februarie 2024, intre orele 9-12;
5 februarie, ora 10: proba scrisă la cunostințe fundamentale de teologie;

6 februarie, ora 10: proba scrisă la cunostințe de specialitate;

7 februarie, ora 10: proba orală, sustinerea tezei de licență.

 

MASTER
Înscrieri: 1-2 februarie 2024, între orele 9-12;
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație: 07 februarie, ora 12.

 

Comisia de examen la finalizarea studiilor:

Pr. Prof. univ. dr. Wilhelm Dancă – președinte,

Pr. Lect. univ. dr. Hristofor-Tarciziu Șerban – membru,

Lect. univ. dr. Ștefan-Cristian Beca – membru,

Sora Lect. univ. dr. Ionela-Daniela Mare – secretar.

 

 


ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ

 

CERERE DE INSCRIERE TIP;

CERTIFICAT DE NAŞTERE, în copie certificată conform cu originalul şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume in copie certificată conform cu originalul;

DIPLOMA DE BACALAUREAT, în copie certificată conform cu originalul + copie simplă;

2 FOTOGRAFII color, realizate recent, de dimensiune 3/4cm, numai pe hartie fotografică, scrise pe verso cu numele şi prenumele candidatului;

Un exemplar din LUCRAREA DE LICENȚĂ pe suport de hartie. Lucrarea va conține, ca primă pagină, DECLARAȚIA privind autenticitatea textului, legată în corpul lucrării;

Cel de-al doilea exemplar va fi transmis coordonatorului lucrării;

Un exemplar din LUCRAREA DE LICENȚĂ transmis și la secretariat (secretariat@ftcub.unibuc.ro), în format PDF pentru arhivarea digitală;

FIȘA DE LICHIDARE conținând semnătura și ștampila de la Biblioteca facultăţii.

Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională, eliberat de departamentul de specialitate din universitate sau de către o altă instituție recunoscută de către departamentul de specialitate al Universității din București

Formular Birou statistică (absolventi.unibuc.ro) – printat si semnat

 

Repetarea unui examen de licență nepromovat (sau al unei probe nepromovate) este posibilă într-o sesiune ulterioară numai cu aprobarea conducerii facultății și cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu taxele stabilite de Senatul universitar (cf. art. 17 din Regulamentul UB de finalizare a studiilor).


 

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTATIE

 

CERERE DE ÎNSCRIERE tip;

CERTIFICAT DE NAŞTERE, în copie certificată conform cu originalul  şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume, în copie certificată conform cu originalul;

DIPLOMA DE LICENȚĂ+Supliment la diplomă, în copie certificată conform cu originalul  + copie simplă;

DIPLOMA DE BACALAUREAT, în copie certificată conform cu originalul  + copie simplă;

2 FOTOGRAFII color, realizate recent, de dimensiune ¾, numai pe hârtie fotografică, scrise pe verso cu numele şi prenumele candidatului;

Două exemplare din LUCRAREA DE DISERTAȚIE pe suport de hârtie.

Lucrarea va conține, ca primă pagină, DECLARAȚIA  privind autenticitatea textului, legată în corpul lucrării;

Cel de-al doilea exemplar va fi transmis electronic coordonatorului lucrării;

Un exemplar din LUCRAREA DE DISERTAȚIE pe suport electronic (CD), în format PDF va fi transmis și la secretariat pentru arhivarea digitală;

FIȘA DE LICHIDARE conținând semnătura și ștampila de la Biblioteca facultăţii;

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

Cerere inscriere examen licenta 2024_TAS

Cerere inscriere examen disertatie 2024_PCE

Cerere inscriere examen licenta 2024_SR

Cerere inscriere disertatie iunie-iulie_2024_CBE

Declaratie de originalitate_Licenta_SR_2024

Declaratie de originalitate_Licenta_TAS_2024

Declaratie originalitate_disertatie_CBE_2024

Declaratie originalitate_disertatie_PCE_2024

Fisa de lichidare CBE_2024

Fisa de lichidare PCE_2024

Fisa de lichidare SR_2024

Fisa_lichidare TAS_2024

 


 

Acces CARNET DE STUDENT

 

 

Informații privind contestarea rezultatelor examenelor sau ale sanctiunilor: aici

 


Componența comisiilor pentru Examenele de finalizare a studiilor de licență și masterat 2024, avizate în ședința Consiliului facultății din data de 18.02.2024:

Studii universitare de licență
Domeniul: Teologie
Programe de studii: Teologie Romano-Catolică Asistență Socială

Studii religioase
Președinte: Conf.univ.dr. Wilhelm Tauwinkl
Membri: Pr. lect. univ.dr. Eduard Giurgi
Lect. dr. Ștefan Cristian Beca
Secretar comisie: Lect. dr. Ioana Iliescu

Membru supleant: Pr. lect. dr. Tarciziu-Hristofor Șerban
Comisia de contestații: Pr. conf. dr. Lucian Dîncă (președinte),
Pr. lect. dr. Victor-Emilian Dumitrescu
Pr. lect. dr. Emil Moraru,
Sr. lect. dr. Daniela Ionela Mare (secretar);
Membru supleant: Lect. dr. Marta Elise Andro.

 

Studii universitare de masterat

Domeniul: Teologie
Programe de studii: Asistența socială a Bisericii
Comunicare biblică și eclesială,
Patrimoniu Creștin European
Președinte: Conf.univ.dr. Wilhelm Tauwinkl
Membri: Pr. lect. univ.dr. Eduard Giurgi
Lect. dr. Ștefan Cristian Beca
Secretar comisie: Lect. dr. Ioana Iliescu

Membru supleant: Pr. lect. dr. Tarciziu-Hristofor Șerban
Comisia de contestații: Pr. conf. dr. Lucian Dîncă (președinte),
Pr. lect. dr. Victor-Emilian Dumitrescu
Pr. lect. dr. Emil Moraru,
Sr. lect. dr. Daniela Ionela Mare (secretar);
Membru supleant: Lect. dr. Marta Elise Andro.