Examene

Sesiune de finalizare studii licență și master

Examenele finale de licență și disertație vor avea loc în data de 9 septembrie 2022, ora 10, et. II, sala 24.

 

Inscrierile se fac în perioada 6-8 septembrie, între orele 10-13.

 

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENTA

Sesiunea IUNIE-IULIE 2022

Perioada de înscrieri: 14-17 iunie 2022

CERERE DE INSCRIERE TIP;
CERTIFICAT DE NAŞTERE, în copie certificată conform cu originalul şi orice alt act care atestă
schimbări de nume sau prenume in copie certificată conform cu originalul
DIPLOMA DE BACALAUREAT, în copie certificată conform cu originalul + copie simplă;
2 FOTOGRAFII color, realizate recent, de dimensiune 3/4 cm, numai pe hartie fotografică,
scrise pe verso cu numele şi prenumele candidatului;
Un exemplar din LUCRAREA DE LICENȚĂ pe suport de hartie. Lucrarea va conține, ca
primă pagină, DECLARAȚIA privind autenticitatea textului, legată in corpul lucrării;
Cel de-al doilea exemplar va fi transmis coordonatorului lucrării;
Un exemplar din LUCRAREA DE LICENȚĂ transmis și la secretariat (secretariat@ftcub.unibuc.ro), în format PDF pentru arhivarea digitală
FIȘA DE LICHIDARE conținând semnătura și ștampila de la Bi blioteca facultăţii.

Calendarul Examenului final de Licență

Desfășurarea examenului:
În data de 18 iunie 2022, începând c u ora 10,00 absolvenții vor primi o invitație de conectare on line din partea comisiei, și vor extrage subiectul pentru examenul de Teologie

 

PROBA 1
Prezentarea subiectelor Cunoștințe fundamentale Examenul de Teologie va avea loc oral, în data de 20 iunie 2022, începând cu ora 10:00, et. II, sala 24.

După acest examen va avea loc extragerea subiectelor pentru cel de specialitate.

Prezentarea subiectelor
Cunoștințe de specialitate Asistență socială/Studii religioase va avea loc oral, în data de 22 iunie 2022, începând cu ora 10:00, et. II, sala 24.

 

PROBA 2
Prezentarea și susținerea Lucrării de licență va avea loc oral, în data de 23 iunie 2022 începând cu ora 10:00, et. II, sala 24.

Absolventii care nu pot se pot prezenta fizic la examene, le vor suține online, cu justificare, pe semnătură.

 

 

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTATIE
SESIUNEA IUNIE 2022
Perioada de înscrieri: 14-17 iunie 2022

CERERE DE ÎNSCRIERE tip
CERTIFICAT DE NAŞTERE, în copie certificată conform cu originalul şi orice alt act care
atestă schimbări de nume sau prenume, în copie certificată conform cu originalul
DIPLOMA DE LICENȚĂ +Supliment la diplomă , în copie certificată conform cu originalul +
copie simplă;
DIPLOMA DE BACALAUREAT, în copie certificată conform cu originalul + copie
2 FOTOGRAFII color, realizate recent, de dimensiune ¾, numai pe hârtie fotografică, scrise pe
verso cu numele şi prenumele candidatului;
Doua exemplare din LUCRAREA DE DISERTAȚIE pe suport de hârtie. Lucrarea va conține, ca
primă pagină, DECLARAȚIA privind autenticitatea textului, legată în corpul lucrării;
Cel de-al doilea exemplar va fi transmis electronic coordonatorului lucrării;
Un exemplar din LUCRAREA DE DISERTAȚIE pe suport electronic (CD), în format PDF va fi
transmis și la secretariat pentru arhivarea digitală
FIȘA DE LICHIDARE conținând semnătura și ștampila de la Biblioteca facultăţii;

 

Prezentarea și susținerea Lucrării de Disertație va avea loc oral în data de 24 iunie 2022 începând cu ora 10:00.

Absolventii care nu pot se pot prezenta fizic la examene, le vor suține online, cu justificare, pe semnătură.

Pentru alte întrebari sau nelamuriri, vă rog să contactați secretariatul: tel. 021 3148610 (9:00 – 13:00) sau pe email: secretariat@ftcub.unibuc.ro

 

ANEXE:

 

Cerere inscriere examen disertatie 2022_CBE

Cerere inscriere examen disertatie 2022_ASB

Declaratie de originalitate_Licenta_TRC_SR_2022

Cerere inscriere examen licenta 2022_TRC

Cerere inscriere examen licenta 2022_SR

Cerere inscriere examen disertatie 2022_PCE

Declaratie originalitate lucrare disertatie 2022 DOC

Declaratie originalitate lucrare disertatie 2022 PDF

Fisa_lichidare licenta TRCAS_diplome_2022 PDF

Fisa_lichidare licenta TRCAS_diplome_2022 DOC

Fisa de lichidare licenta SR_diplome_2022 PDF

Fisa de lichidare licenta SR_diplome_2022 DOC

Fisa de lichidare masterat PCE_diplome_2022 PDF

Fisa de lichidare masterat PCE_diplome_2022 DOC

Fisa de lichidare masterat CBE_diplome_2022 PDF

Fisa de lichidare masterat CBE_diplome_2022 DOC

Fisa de lichidare masterat ASB_diplome_2022 PDF

Fisa de lichidare masterat ASB_diplome_2022 DOC


Sesiunea de vară (ani terminali)
30 mai – 12 iunie 2022

 

Licență:

Anul I_SR sem. II

Anul I TRCAS_sem II

Anul II TRCAS sem II

Anul II – SR sem. II

 

Materat:

Anul I ASB_sem II

Anul I CBE_sem.II

Anul I PCE_sem.II


 

Sesiunea de vară (ani terminali)
2 mai – 29 mai 2022

 

Licență:

Anul III TRCAS_sem II

Anul III_SR_sem II

 

Materat:

Anul II CBE sem II

Anul II ASB_sem II

Anul II PCE

 

 

TEMATICA EXAMENELOR DE LICENȚĂ 2022

Tematica examenului de licenta_TRCAS_2022

Tematica examenului de licenta_SR_2022

 

 

Acces CARNET DE STUDENT

 

 

Informații privind contestarea rezultatelor examenelor sau ale sanctiunilor: aici