Arhivă disertații masterat

2022

Alin Costea – Mintea religioasă ca minte muzicala

Andreea NIȚĂ – Revelația învățământului clerical catolic în estul României

Avram Ionuț Mircea Șerban – Spiritualitatea inimii în Sfânta Scriptură. Despre rugăciunea inimii în gândirea sfântului Grigore Palama

Chiricheș Monica Maria – ACȚIUNI CARITATIVE ÎN ARHIDIECEZA DE BUCUREȘTI

FLORINA-AIDA BĂTRÎNU – Pelerinaj la sanctuarul marian Lourdes

Ingrid Zaarour – DUHUL SFÂNT LA SFÂNTUL EFREM SIRUL

Marie-Raymonde Prager – Peregrinarea spre Țara Făgăduinței, similitudini cu fenomenul de pelerinaj

MILCOVEANU (TUDOR-MILCOVEANU) CORINA-SILVIA – ÎNSOȚIREA BOLNAVULUI

Nicoleta Prodan – CĂRȚILE BISERICEȘTI. STUDIU DE CAZ BIBLIOTECA PAROHIEI „SFÂNTUL ANTON DE PADOVA” – CONSTANȚA

Păuleț Iosif – Isus vorbea în parabole

Sprinceană Petronela – BISERICA, FAMILIE ȘI CĂMIN PENTRU COPIII ORFANI ȘI ABANDONAȚI

ȘUȘTEA IULIANA-SICA – SEMN ȘI SEMNIFICAȚIE ÎN DE ARCA NOE MYSTICA A LUI HUGO DE SAINT-VICTOR. Traducere în limba română, note filologice, comentariu exegetic

 

2021

Catalin Mititelu –  Conștiința comunicării drepte

Agneza Iancu – Caritatea în viața Bisericii

Nistor Octavian – Sinodalitatea și colegialitatea în Biserică, în J.-M. Roger Tillard și Dumitru Stăniloae. Spre o convergență între Vest și Est

Gal Iosif – Conciliul Vatican al II-lea. O scrisoare ajunsă cu întârziere în Româniaster comunicare 2021

Zoltán Cristian Zöld – Lucrătorul sanitar un samaritean milostiv

Claudia-Iosefina Vărzari – Exercițiile spirituale ale Sfântului Ignațiu de Loyola – pelerinaj lăuntric către cunoașterea de sine și îndrăgostirea de Dumnezeu

 

2020

Bălan Adina – Valențe ale simpatiei în comunicarea cu persoanele aflate in dificultate existențială

Balint Paul-Marian – Cadrul legislativ al protejării patrimoniului cultural. Ρatrimoniul turistic cultural Βrâncovenesc

Bejinaru Ana Maria – Traficul de ființe umane

Dănuț Claudiu Adrian – Femeia-victimă a violenței domestice

 

2019

Alecsandu Andreea – Lourdes. Între inițiativă divină și marketing

Nastasiu Miruna – Euharistia. Comuniune prin gest, cuvânt și cânt

Iosefina Cristina Loghin – Competență și responsabilitate în vestirea mesajului evanghelic. O privire istorico-critică

Ioniță Florian – Creaționism – evolutionism. Biserica Catolică și știința modernă, creștinismul legat de cunoaștere, importanța comunicarii

Laurențiu-Costin Dumitru – BIBLIOTECA PĂRINȚILOR ASUMPȚIONIȘTI – PROMOTOARE A CULTURII BIZANTINE ÎN BUCUREȘTIUL ANILOR 1937 – 1947

Marian Cornel Damian – Pacea în învățătura MAGISTERIULUI BISERICII

Andrici Gabor Matilda – Strategiile unui stil original al comunicării

Carmen STĂNILĂ – Teologia muncii în Sfânta Scriptură

Către Emanuela-Daniela – Calitatea vieții copiilor instituționalizați

Cercel Rodica Violeta – Asistența socială în România la centenar – 100 de ani de asistență socială în București

Bejan Melania – Copiii fără părinţi, o preocupare pentru societate şi pentru Biserică

Dumitru (Gheorghe) Simona – Caritatea creştină – model al dreptăţii divine în raport cu categoriile defavorizate din Sfânta Scriptură

Alexandrina Blînda – Copiii abandonaţi, parte a familiei sociale şi ecleziale

Andreea Blăjuț – Implicații etice în folosirea rețelelor de socializare

Sorina Tudosă – TERAPIA PRIN GÂND ŞI CUVÂNT

 

2018

Monica Cristiana Tiron – Transmiterea mesajului creștin de către laici în societatea actuală

Sabău(Laslău) Roxana – Pelerinajul între teologie liturgie și pietate populară

BARATU SABINA-MARIA (c. BIRTEA) – SĂRĂCIA – FACTOR AL ABANDONĂRII COPIILOR

Bratosin Florentina – Apărarea și salvarea vieții nenăscute, chemare și misiune pentru toți oamenii

Carmen-Elena Rascol (Potra)- Un Sfânt în mijlocul provocărilor secolului al XX-lea.

Eusebiu-Lucian Butnaru – Protecția copilului, o perspectivă socială și religioasă

Pr. Daniel BUDĂU – Responsabilitatea socială a creștinului în contextul Bisericii locale de Iași

Konrad Carol Bogdan- Comunicarea prin valori în societatea actuală

Cristina Doboş – Forme de abordare a dizabilității. Participarea persoanelor cu dizabilități în piața muncii

Ispas Mihai – Familia de la Nazareth – modelul familiei refugiate

Iuliana Ilieș – Implicarea bisericii în educație prin organizații și asociații M Iuliana Ilieș – Reintegrarea în familie a copiilor instituționalizați

 

2017

Camelia-Daniela Pleșea (c. Ivan) – CALITATEA VIEȚII ÎN RELAȚIILE INTERPERSONALE

Ivaşcu Şerban-Mihai – NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Mariana Monica PEREȘI – SFÂNTUL VINCENȚIU DE PAUL APOSTOLUL CARITĂȚII MIȘCAREA VINCENȚIANĂ DIN ROMÂNIA

Constantinescu Mihai – Reprezentările colective în critica literară

Gentea Ana-Violeta – ACTUALITATEA SCRISORII ENCICLICE PACEM IN TERRIS ÎN SECOLUL XXI. IMPLICAREA SOCIALĂ A BISERICII ÎN CONTEXTUL CONFLICTULUI DIN SIRIA

Daniel Cosmin CONSTANTIN – Aspecte sociale ale păcatului în învățătura sfântului papă Ioan Paul al II-lea 

Andrei BLAJ – ATITUDINEA-BISERICILOR-DIN-ROMANIA-FATA-DE-FENOMENUL-SECULARIZARII- extras

Maria Agnesa Pușcașu – Biserica, autorul și filmul- 

Tarciziu GRĂDINARU – Regalitatea lui Cristos şi regalitatea Bisericii

Chișiu ( Popescu ) Maria – ASPECTE ACTUALE ALE INTEGRĂRII REFUGIAȚILOR DIN ROMÂNIA 

 

2015

Catalan Alexandru – Anatomia unui discurs. Considerații asupra unor cuvinte și gesturi ale ultimilor șapte papi (1939 – 2015)

 

2014

Piescu Călin – Influențe satanice în muzica rock