Asigurarea calității

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității pe Facultate (CEAC-F)

CEAC-F participă la procesul de asigurare a calității la nivel de facultate, prin gestionarea proceselor de calitate. Atribuții:
  • Colaborează permanent cu CEAC pe Universitate
  • Coordonează aplicarea la nivelul facultății a procedurilor, politicilor și regulamentelor privind asigurarea calității aprobate la nivel instituțional, propunând CEAC spre avizare eventuale adaptări ale acestora, dacă este cazul
  • Analizează permanent starea calității proceselor derulate în facultate și formulează propuneri de îmbunătățire a acesteia
  • Coordonează activitatea de evaluare a cadrelor didactice care desfășoară activități în cadrul facultății, realizând anual un raport sintetic pe care îl transmite CEAC de la nivelul Universității până la finalul lunii octombrie și îl publică pe site-ul facultății
  • Coordonează activitatea de evaluare periodică a calității programelor de studii, pentru toate formele de învățământ și toate ciclurile din cadrul facultății, în vederea îmbunătățirii proceselor desfășurate
  • Coordonează activitatea de realizare a Rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii universitare/domeniilor în vederea evaluărilor externe realizate de ARACIS sau de o altă agenție înregistrată în EQAR, conform termenelor stabilite de lege
  • Coordonează Raportul anual de autoevaluare al facultății și se implică în elaborarea Planului operațional și în monitorizarea implementării acestuia; raportul anual de autoevaluare al facultății va fi transmis CEAC, conform solicitărilor acesteia
  • Asigură un dialog continuu cu întreaga comunitatea academică (consultări, studii, chestionare etc.) privind calitatea proceselor educative, de cercetare sau administrative, precum și privind resursele dedicate acestora
  • Desfășoară orice alte activități în domeniul asigurării calității solicitate de comunitatea facultății, CEAC sau conducerea Universității.

 

Componența comisiei CEAC pe Facultate (mandatul 2024-2029):
Pr. lect. dr. Eduard Giurgi, decan (președinte),
Conf. dr. Wilhelm Tauwinkl,
Pr. lect. dr. Tarciziu-Hristofor Șerban,
Lect. dr. Ștefan Cristian Beca,
Matei Pieca (student)

 

Rapoarte de autoevaluare ale Facultății

> Raport de evaluare internă a programului de licență în Studii religioase 2024

> Raport consultari Studii Religioase
> Raport de autoevaluare 2022-2023

Raport evaluare cadre didactice 2022-2023

> Raport de autoevaluare 2021-2022
> Raport de autoevaluare 2020-2021
> Raport de autoevaluare 2019-2020
> Raport de autoevaluare 2018-2019
> Raport de autoevaluare a programului de master Asistența socială a Bisericii (2022)

Metodologia de evaluare a cadrelor didactice

Formulare de evaluare:
> Formular de evaluare personal didactic de predare
> Fișă pentru evaluarea colegială
> Chestionar privind evaluarea activității didactice de către studenți: pe hârtie / on-line