ASISTENŢA SOCIALĂ A BISERICII

Discipline:

Doctrina socială a Bisericii I
Sociologie generală
Antropologie biblică
Metode şi tehnici în asistenţa sociale
Principii fundamentale ale asistenţei sociale
Doctrina socială a Bisericii
Psihologie socială aplicată
Dreptul familiei
Mecanismele solidarităţii sociale
Psihologia dezvoltării: psihologia copilului/vârstnicului
Magisteriul social al Bisericii: principii fundamentale
Asistenţa socială a persoanelor delincvente
Sociologie biblică
Defectologie/Ergoterapie
Politici sociale
Etică socială creştină
Sociologia familiei
Dreptul civil
Asistenţa socială a copiilor/adulţilor fără adăpost
Sociologia religiei

 

Competenţe profesionale dobândite:
Realizarea misiunii de propovăduire a credinţei, în spirit irenic;
Proiectarea şi realizarea de diagnoze sociale şi din perspectivă teologică;
Elaborarea sistemelor de asistenţă socială pe baza unor conţinuturi teologice;
Analiza teologică (explicarea) şi soluţionarea programelor de studiu, problemelor şi conflictelor din domeniul asistenţei sociale;
Gestionarea sistemelor de informaţii bazate pe indicatori specifici în domeniul teologiei şi în domeniul ştiinţelor sociale;
Consilierea spirituală, profesională de integrare şi incluzine socială.

Competenţe transversale dobândite:
Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate, conştiinciozitate şi responsabilitate socială, pe baza principiilor, normelor şi valorilor doctrinare, religios-morale şi canonice;
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, pe diverse paliere ierahice, respectând principii de credinţă religioasă;
Formularea unei strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue, prin actualizarea conţinuturilor învăţării, aplicarea tehnologiilor informaţiei şi prin utilizarea limbilor străine.

 

Calificări și ocupațiile vizate:

263510 – cercetător în asistența socială;

263507 – specialist în angajare asistată;

263512 – inspector social.