CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „Pacea religiilor, astăzi” – apel la contribuții

Organizatori

 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea din București

Centrul Interdisciplinar de Teologie și Științe ale Religiei

Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C., S.U.A.

 

Locație

Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea din București, Str. Gen. Berthelot, nr. 19, Sector 1, București

 

Timp

1-3 iunie 2023

 

Tema

Datorită structurii lor interioare religiile pot uneori să inspire, să legitimeze și să provoace conflicte, pentru că în fiecare religie se găsește înscrisă tendința către absolut și vocația la universalitate. Ținând cont de această structură a fenomenului religios, conflictele religioase sunt oarecum inevitabile.

În decursul istoriei unele dispute între puterea religioasă și puterea imperială s-au transformat într-un adevărat război. Așa a fost „războiul de treizeci de ani” (1618-1648), care s-a încheiat cu Pacea de la Westfalia (Germania). Într-adevăr, religia și războiul au marcat destinul multor oameni și popoare. Totuși, raportul dintre religie și război este ambiguu. De pildă, în modernitatea târzie au existat războaie care au avut cauze nu religioase, ci politice, economice, coloniale, teritoriale etc., iar religia „participa” la respectivele conflicte ca „ingredient ideologic”. Autoritățile religioase predicau pacea, însă combatanții doreau victoria sau înfrângerea „dușmanului” cu orice preț.

În zilele noastre religia a devenit din nou un factor de diviziune între oameni și popoare. Lucrul acesta nu înseamnă că celelalte motive de conflict – controlul politic, teritorial, economic etc. – au dispărut. Religia este asumată ca motivație „ideală” pentru care cineva merită să lupte și să moară. Dar, în cazul de față, religia nu înseamnă credință în Dumnezeu, ci apartenență religioasă. Religia are o funcție nominalistă, adică este un element de identificare. Acest sens al religiei se verifică în multe conflicte dintre creștini și musulmani, dar și între sunniți și șiiți, deci între două popoare musulmane, sau între două popoare ortodoxe, cum este cazul în Ucraina și Rusia.

Astăzi se fac eforturi pentru a identifica pacea cu religia, însă pare adesea că avem de-a face cu un oximoron, cei doi termeni fiind incompatibili. De aceea, printre altele, se face deosebire între rolul principal sau rolul secundar pe care l-a avut sau îl are religia într-un război. Întrebarea care se pune este următoarea: cum e posibil ca cineva să ucidă în numele lui Dumnezeu? Paul Ricoeur susține că pericolul violenței stă la baza oricărei convingeri puternice, așa cum este credința religioasă. În acest caz trebuie căutate diferite modalități pentru a depăși fenomenul violenței. Hans Küng propune asumarea unei etici mondiale, care să pornească de la premisa că, înainte de toate, orice ființă umană trebuie tratată ca ființă umană, adică în mod uman.

Reprezentanții religiilor susțin că deseori religia este instrumentalizată, dar oare chiar așa stau lucrurile? Nu există anumite interese comune și convenții de ajutor și legitimare între puterea politică și puterea religioasă?

În fine, dacă religiile conțin predispoziția la conflict, nu va exista o pace durabilă decât atunci când va exista pace între religii. Însă pacea are mai multe dimensiuni: politică, juridică, etică și religioasă. Dacă aceste elemente converg spre unul și același ideal, atunci pacea este posibilă.

Recent, în 1989, în Europa de Est și în alte părți ale lumii, cum ar fi Africa de Sud și Filipine, au avut loc schimbări politice și sociale fără vărsare de sânge. Lucrul acesta a fost posibil pentru că liderii politici, și nu doar ei, s-au opus violenței în numele religiei. Așadar, religia conține un potențial de non-violență. Din acest punct de vedere creștinismul este religia iertării și a iubirii dușmanilor. Dar și alte religii sunt și se prezintă drept religii ale păcii și bunei înțelegeri între oameni. De ce nu se pune accentul pe pace în discursurile religioase publice? De ce există derapaje ale unor oameni religioși către fundamentalism și violență? De ce unii lideri religioși nu se deschid spre dialogul interreligios?

Vă invităm să reflectăm împreună în cadrul unui dialog interdisciplinar, interconfesional și interreligios și să găsim răspunsuri la întrebările de mai sus și la alte întrebări similare pentru a marca astfel o etapă, cel puțin la nivel academic și personal, pe drumul care duce la pacea religiilor.

 

Comunicările pot fi prezentate în limba română sau în limba engleză.

 

Rezumat

Sunteți invitați să trimiteți titlul și rezumatul comunicării (300 – 500 de cuvinte) și un scurt CV la Adina Bălan (sradinacj@gmail.com) până pe 30 aprilie 2023. Comunicarea completă trebuie trimisă până pe 20 mai 2023 la aceeași adresă de email. Lucrările în limba română care vor fi considerate originale, au un element de noutate și respectă normele de redactare ale Facultății de Teologie Romano-Catolică vor fi publicate într-un volum colectiv. Lucrările în limba engleză vor fi acceptate în aceleași condiții – originalitate, noutate și respectarea normelor de redactare de la Council for Research in Values and Philosophy.

 

Logistică

Lucrările conferinței se vor desfășura în mod normal, cu prezență fizică, iar comunicările în plen vor fi transmise online.

Se acceptă înscrierea ca auditori în cadrul conferinței în limita locurilor disponibile.

Se va trimite în timp util celor înscriși invitația de participare la conferință.

Nu se percepe taxă de participare.

 

Contact

Adina Bălan

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Str. Gen. Berthelot, nr. 19

010164 – București, Sector 1

România

Email: sradinacj@gmail.com


 

Call for papers

INTERNATIONAL CONFERENCE

The Peace of Religions Today

 

Bucharest, Romania • 1-3 June 2023

 

Theme

 

Due to its inner structure and nature, each religion claims that it has the absolute and universal vocation, which sometimes causes and legitimizes conflicts. In historical terms, some disputes between religious and secular powers turned into war, for instance, the Thirty Years War (1618-1648) which ended with the Peace of Westphalia in Germany. Indeed, the relation of religion to war remains ambiguous but has shaped the destiny of many peoples and nations across the world. In late modernity, the causes of war were often political, economic, colonial, territorial etc., while religion was only an ideological ingredient of various conflicts. Although religious authorities preached peace, conflictual parties aimed to win at the risk of any human cost. Representatives of various religions claim that religion is often instrumentalized. Yet, common interests and mutual agreements of assistance and legitimation between political and religious powers still persist.

 

Over centuries religion has been a factor of division between peoples and nations. This does not imply that all other reasons, political, territorial, economic, etc., for conflicts are excluded. For many, religion as an ideal incentive is worth fighting and dying for. In fact, this understanding of religion is not seen as faith in God, but as religious belonging. As a nominalist function, such religion is rather a marker of identity. This can be observed in many conflicts between Christians and Muslims, between Sunni and Shia, or between the two Orthodox nations of Russia and Ukraine.

 

Despite many current efforts to equate peace and religion, it seems that the two notions are incompatible and form an oxymoron. Peace has many sides: political, legal, ethical, and religious. Peace is possible only if all these elements converge. Only when religion comes to peace, there could be a lasting peace. That is why a distinction between the two has to be made in order to understand what kind of role(s) religion plays in a given war. The key question here is how anyone feels entitled to kill in the name of God. Paul Ricoeur thinks that the danger of violence is inseparable from any strong convictions, of which religious belief is one. If this is the case, violence itself must be addressed and overcome. Hans Küng suggests embracing a world ethic based upon the principle that every human being is and should be treated as a human being before everything else in a humane manner.

 

In 1989, in Central and Eastern Europe, in South Africa or in the Philippines, major political and social changes took place without bloodshed. This was possible because political leaders among others opposed violence in the name of religion. In this sense, religion is considered to have an inner calling to non-violence. For instance, Christianity is the religion of forgiveness and love of enemies; other religions see themselves as religions of peace and goodwill among human beings. However, why then peace is not emphasized in the public speech of religion? Why many religious spokespersons tend to encourage fundamentalism and violent behavior? Why religious leaders are not open to inter-religious dialogue?

 

This conference calls for a common reflection on issues related to the issues of religion and peace in the framework of an interdisciplinary, interconfessional and interreligious dialogue. Together, it might be possible to find some answers to the above questions and perhaps raise new questions, walking side by side, as academics and as persons, religious or nonreligious, on the path to peace.

 

The conference will be conducted in English and to be held at the Faculty of Roman Catholic Theology, the University of Bucharest.

 

Abstract

Please send an abstract (300 to 500 words) and a brief CV to Adina Bălan [sradinacj@gmail.com] and [cua-rvp@cua.edu] by March 30, 2023. Full paper will be due on May 20, 2023. Well-developed papers will be published by the Council for Research in Values and Philosophy in its publication series “Cultural Heritage and Contemporary Change.”

 

Logistics

There is no registration fee. Participants will cover their own travel costs and other expenses. The local organizer will provide some meals and information of hotels nearby.

 

Contact

Adina Bălan

The Faculty of Roman Catholic Theology

University of Bucharest

Bucharest, România

Email: sradinacj@gmail.com

 

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2022/2023

„Rațiunea pornește de la cunoaștere pentru a ajunge la credință”, spunea Sf. Vasile cel Mare.
Duminică, 2 octombrie 2022, începând cu orele 12.15, cu binecuvântarea ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti, va avea loc deschiderea anului universitar 2022-2023.
Ca în fiecare an, întâlnirea se va împărți în două momente distincte, dar succesive:
În prima parte, studenții, cadrele didactice și personalul auxiliar sunt invitați să participe la Sfânta Liturghie din Catedrala „Sf. Iosif” din București.
După rugăciune, ne vom întâlni în curtea Facultății de Teologie Romano-Catolică (lângă catedrală) pentru a ne cunoaște și a ne destăinui speranțele pentru noul an academic. Părintele decan va rosti un cuvânt de salut, iar cadrele didactice se vor prezenta în fața studenților din anul I de la toate programele de studii.
După o lungă perioadă de izolare și distanțare socială, întâlnirea este și o ocazie de a ne vedea cu studenții care au participat la cursurile on-line din ultimii doi ani.
Vă așteptăm cu drag!

Ofertă educațională

Facultatea de Teologie Romano-Catolică oferă viitorilor studenți două programe de licență, având ca scop pregătirea specialiștilor în comunicare și studii religioase, cercetători în domeniul teologiei şi asistenţi sociali.

Descarcă pliantele de prezentare:

Teologie_Asistenta_Sociala_2022

Studii_religioase_2022

 

Facultatea noastră oferă absolvenților de licență posibilitatea de a aprofunda anumite specializări, oferindu-le programe de masterat adecvate cerințelor actuale ale societății: comunicare biblică și eclezială, asistența socială a Bisericii, patrimoniu creștin european.

Descarcă pliantele de prezentare:

Masterat Patrimoniu Creștin European_2022

Masterat Comunicare Biblică și Eclezială_2022

Masterat Asistența Socială a Bisericii_2022

 

Vă așteptăm cu drag!

ADMITERE STUDII DE MASTERAT 2022

SESIUNEA: SEPTEMBRIE 2022 

1-17 septembrie 2022 – Inscrieri
19 septembrie 2022, ora 10 – interviu
20 septembrie 2022 – soluționarea dosarelor
21 septembrie 2022 – afisarea rezultatelor

SESIUNEA IULIE: 2022

Calendar:

 

Înscrieri la sediul facultății (str. Gral Berthelot nr. 19, sector 1, București):

04-18 iulie 2022 ( de luni până vineri între orele 9-14). În data de 18 iulie 2022 înscrierile se fac până la ora 12.00)

Interviu online: 19 iulie 2022, ora 10

Soluționarea dosarelor: 20 iulie 2022

Afișarea rezultatelor (clasamentului): 22 iulie 2022

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Teologie Romano-Catolică se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Număr locuri propuse:

20 locuri pentru programul: Comunicare biblică și eclesială

20 locuri pentru programul: Asistența socială a Bisericii

20 locuri pentru programul: Patrimoniu creștin european

 

DETALIAT:

8 locuri la buget + 12 locuri la taxă pentru programul: Comunicare biblică și eclesială

8 locuri la buget + 12 locuri la taxă pentru programul: Asistența socială a Bisericii

8 locuri la buget + 12 locuri la taxă pentru programul: Patrimoniu creștin european

Taxa anuală de studii este de 3250 lei/an.

ADMITEREA SE FACE PE BAZA NOTEI DE LA INTERVIU  ȘI A MEDIEI DE LA LICENȚĂ
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următorului criteriu: media de finalizare a studiilor de licenta.

 

Documentele necesare pentru înscriere se pot transmite și online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • Fişă-tip de înscriere; 
 • Diploma de licență însoțită deSuplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau copie certificată conform cu originalul sau Adeverință de licență pentru promoția 2022;
 • Diploma de bacalaureatsau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 • CI sau pașaport, în copie;
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Două fotografii ¾ cm;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscrierela concursul de admitere;
 • Numai pentru persoanele care solicităscutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente: ¾ copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); ¾ adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); ¾adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali; ¾ adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 • Numai pentru candidații care au beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI, la studii universitare de master, se va prezenta în original/scanat Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de finanțare(buget, taxă; se va menționa dacă a primit sau nu bursă);
 • Dosar plic

 

fisa inscriere admitere master – doc

fisa inscriere admitere master – pdf

 

 • Înscrierea la concursul de admitere se poate face:

– online la adresa de email: secretariat@ftcub.unibuc.ro

– în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 200 lei.

Taxa se achită:

 • în contul Facultății de Teologie Romano-Catolică: RO11 RNCB0076010452620 304

 

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO32 RNCB0076010452620 314
BANCA: BCR SECTOR 5.

Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Teologie Romano-Catolicănumele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

 • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici.
 • la casieria Universității din București, șos Panduri 90-92, sector 5, București (lângă Academia Militară).

Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

 

ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ 2022

SESIUNEA: SEPTEMBRIE 2022 

1-17 septembrie 2022 – Inscrieri
19 septembrie 2022, ora 10 – interviu
20 septembrie 2022 – soluționarea dosarelor
21 septembrie 2022 – afisarea rezultatelor

SESIUNEA IULIE: 2022

Calendar:
Înscrieri la sediul facultății (str. Gral Berthelot nr. 19, sector 1, București):04-18 iulie 2022 ( de luni până vineri între orele 9-14). În data de 18 iulie 2022 înscrierile se fac până la ora 12.00)Interviu online: 19 iulie 2022, ora 10Soluționarea dosarelor: 20 iulie 2022

Afișarea rezultatelor (clasamentului): 22 iulie 2022

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Teologie Romano-Catolică se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Număr locuri propuse:
22 locuri pentru programul Teologie Romano-Catolică Asistență
21 locuri pentru programul Studii religioase
DETALIAT
12 locuri la buget + 10 locuri cu taxă, pentru programul Teologie Romano-Catolică Asistență socială
11 locuri la buget + 10 locuri cu taxă, pentru programul Studii religioase
Taxa anuală de studii este 2750 lei/an.ADMITEREA SE FACE PE BAZA NOTEI DE LA INTERVIU (50%)  ȘI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT (50%)
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următorului criteriu: Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat.
 

Actele necesare pentru înscrierea la ADMITEREA 2022

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • Fişă-tip de înscriere, completată on-line sau fizic, în conformitate cu metodologia proprie fiecărei facultăţi (se depune în dosarul fizic);
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2022) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la examenul de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Certificatul de naştere, în copie scanată;
 • Diploma/e de olimpic, obţinute în perioada studiilor liceale, în copie scanată (dacă este cazul);
 • Adeverinţa medicală-tip scanată, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează (se depune în original în dosarul fizic);
 • 2 fotografii ¾ cm;
 • I sau pașaport, în copie scanată;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării on line a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti în copie scanată;
 • Dosar plic

 

Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (dacă este cazul).

fisa inscriere admitere licenta – doc

fisa inscriere admitere licenta – pdf

 

SCUTIREA DE TAXĂ

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/ scanat (după caz) unul din următoarele documente:

 • copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 • alte documente prevăzute de metodologiile/precizările proprii ale facultăţilor.

CANDIDAŢII AFLAŢI LA A DOUA FACULTATE

Pentru candidaţii care au urmat anterior un program de licenţă, adeverinţă cu tipul de studii urmate și forma de învăţămât: buget, taxă, cu bursă/ fără bursă eliberată de instituţia de învăţământ superior unde a fost înmatriculat studentul (copie scanată și depunerea în original în dosarul fizic).

CANDIDAŢII DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE SOCIALĂ

Candidaţii care provin din centre de plasament sau din sistemul de protecţie socială vor putea opta pentru un loc special alocat acestor categorii de persoane, prevăzând documentele justificative în acest sens. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură notarială (în cazul înscrierilor fizice la sediul facultăţii).

ÎNSCRIEREA LA DOUĂ SPECIALIZĂRI/FACULTĂŢI UB

Candidaţii care se înscriu şi urmează două programe de studii/specializări de la două facultăţi din cadrul UB vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget, pentru a putea fi înmatriculaţi, iar copia la cealaltă facultate.

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face:

 1. online la adresa de email: secretariat@ftcub.unibuc.ro
 2. în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 150 lei.

 

Taxa se achită:

 • în contul Facultății de Teologie Romano-Catolică: RO11 RNCB0076010452620 304

 

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO32 RNCB0076010452620 314
BANCA: BCR SECTOR 5.

Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Teologie Romano-Catolicănumele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE 2022

Duminică 26 iunie, începând cu ora 12.15, va avea loc în Catedrala Sfântul Iosif din București slujba de mulțumire cu ocazia încheierii Anului Academic 2021-2022.

Sunt invitați la aceasta Sfântă Liturghie profesorii și studenții de la toate programele de învățământ ale facultății noastre, toţi absolvenţii, părinţi, prieteni şi colaboratori.

Imediat după slujbă, în jurul orei 13.15, -13:15 va avea loc întâlnirea dintre absolvenţi şi profesori în cadrul Aula Auditorium Maximum, etajul IV al Facultății de Teologie Romano-Catolică.

 

Vă așteptăm!

Pr. Wilhelm Dancă invitat să vorbească despre războiul din Ucraina

Decanul Facultății de Teologie din București, Wilhelm Dancă, va fi invitatul celei de-a doua ediții a prânzului-colocviu intitulat Tribuna Joan Carrera. Eveniment va avea loc pe 14 iunie, la restaurantul Pomarada din Barcelona. Filosoful și teologul va vorbi despre „Factorul religios în războiul din Ucraina”. Conferința se va desfășura în limba italiană, iar participanții vor avea pe masă textul în catalană.

Capacitatea restaurantului este limitată. Din acest motiv, este necesară înregistrarea prealabilă pentru participare, prețul prânzului fiind de 30 de euro.

 

Tribuna Joan Carrera este o inițiativă care își propune să adune și să actualizeze preocupările constante din cariera episcopului Joan Carrera: situația actuală a creștinismului din Europa și din lume, să disemineze experiența dialogului, comunicării și participării sociale și, în cele din urmă, să promoveze prezența faptul religios în comunitatea catalană. Joan Carrera (1930-2008) a inițiat un dialog dintre Biserică și societate. De aceea, a fost mereu deschis să participe la dezbateri, adunări, întâlniri și de aici preocuparea de a promova o mass-medie creștină care să ofere un cuvânt senin și plin de speranță societății.

Religie și politică în contextul războiului din Ucraina

În perioada 24-25 iunie 2022, va avea loc Conferința internațională organizată de Centrul de Studii Biblice al Universității Babes-Bolyai, intitulată Religion and Politics in the Context of the War Against Ukraine.

Conferința analizează relația dintre religie și politică în contextul războiului împotriva Ucrainei. Teologi, istorici și sociologi ai religiei din Ucraina, Canada, Grecia, România și Ungaria discută complexitatea peisajului religios al Ucrainei, modul în care discursul religios este folosit pentru a legitima invazia militară, precum și importanța religiei în încercarea de a face față războiului.

Prelegerile pot fi urmărite cu traducere simultană în limba română pe platforma Zoom. Pentru accesul la Zoom și la traducere este necesară înregistrarea prealabilă: https://forms.gle/8hsmyTsiZqtAw3Bx5

Conferința poate fi urmarită live si pe pagina de FB a Centrului de Studii Biblice (fără traducere).

 

Program

 

June 24

 

10.00-11.00 Cyril Hovorun: Orthodox Political Theology and Orthodox Discourses Behind the War Against Ukraine

Fr. Cyril Hovorun is professor of Ecclesiology, International Relations and Ecumenism at the University College Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

 

11.00-12.00 Tetiana Kalenychenko: Religion at War: The Way of Possible Coping. The Ukrainian Case

Tetiana Kalenychenko: coordinator of Dialogue in Action initiative, European Center for Strategic Analytics, Kyiv / Bucha.

 

13.00-14.00 Pavlo Smytsnyuk: The Position of Pope Francis and the Ukrainian Roman Catholic Church with Respect to the War Against Ukraine

Pavlo Smytsnyuk is senior lecturer at the Faculty of Philosophy and Theology and Director of the Institute of Ecumenical Studies of the Ukrainian Catholic University, Lviv

 

14.00-15.00 Anatolii Babynskyi: Challenges for the Greek Catholic Church in the Context of the War Against Ukraine

Anatolii Babynskyi is research fellow at the Institute of Church History, Ukrainian Catholic University, Lviv

 

15.30-16.30 Lucian Turcescu: The Position of the Romanian Orthodox Church. Official Discourse and Dissenting Voices

Lucian Turcescu is Professor and Graduate Program Director of Theological Studies at Concordia University, Montreal. His research interests include topics related to religion and politics, with focus on the Romanian Orthodox Church

 

16.30-17.30 Miklós Mitrovits: Politics and the War Against Ukraine in Hungary

Miklós Mitrovits is associate research fellow at the Research Centre for the Humanities (Institute of History) of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest

 

June 25

 

10.00-10.45 Christos Karakolis: The Stance of Orthodox Greek-Speaking Churches Regarding the War against Ukraine: A Critical Perspective Based on Romans 13:1-7 and John’s Revelation

Christos Karakolis is professor of New Testament at the Department of Theology of the National and Kapodistrian University of Athens

 

10.50-11.45 Pantelis Kalaitzidis: The War in Ukraine, the Declaration on the “Russian World” (Russkii mir), and the Emergence of a New Theological Agenda in Eastern Orthodoxy

Pantelis Kalaitzidis is Director of the Volos Academy for Theological Studies, Research Fellow at KU Leuven and Münster University, and Member of the Executive Committee of the European Academy of Religion. He is one of the authors of the Declaration on the “Russian World” (Russkii mir)

 

11.50-12.35 Ionut Biliuță: Politics and Religion in Romania. The Success of a Nationalist Party Among the Clergy and the Issue of the War Against Ukraine

Ionuț Biliuță is researcher at the Gheorghe Șincai Institute for Socio-Human Research in Tirgu Mures. His research interests include the relationship between the Romanian Orthodox Church and the Legionary Movement in the interwar period.

 

12.40-13.40:  Panel and conclusions

 

*Speakers*

 

Fr. Cyril Hovorun is professor of Ecclesiology, International Relations and Ecumenism at the University College Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Tetiana Kalenychenko is sociologist of religion, and coordinator of Dialogue in Action initiative, European Center for Strategic Analytics, Kyiv / Bucha.

Pavlo Smytsnyuk is senior lecturer at the Faculty of Philosophy and Theology and Director of the Institute of Ecumenical Studies of the Ukrainian Catholic University, Lviv

Anatolii Babynskyi is research fellow at the Institute of Church History, Ukrainian Catholic University, Lviv

Lucian Turcescu is Professor and Graduate Program Director of Theological Studies at Concordia University, Montreal. His research interests include topics related to religion and politics, with focus on the Romanian Orthodox Church

Miklós Mitrovits is associate research fellow at the Research Centre for the Humanities (Institute of History) of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest

Christos Karakolis is professor of New Testament at the Department of Theology of the National and Kapodistrian University of Athens

Pantelis Kalaitzidis is Director of the Volos Academy for Theological Studies, Research Fellow at KU Leuven and Münster University, and Member of the Executive Committee of the European Academy of Religion. He is one of the authors of the Declaration on the “Russian World” (Russkii mir)

Ionuț Biliuță is researcher at the Gheorghe Șincai Institute for Socio-Human Research in Târgu Mureș. His research interests include the relationship between the Romanian Orthodox Church and the Legionary Movement in the interwar period.

 

Lansarea seriei Mysterium Christi la Bookfest București 2022

Vineri, 3 iunie, ora 18.00, va avea loc la târgul de carte Bookfest de la Romexpo în București. lansarea primelor cinci volume din seria de autor Mysterium Christi scrisă de pr. decan. prof. univ. Wilhelm Dancă.
Vor prezenta volumele doi invitați speciali, prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu și Luigi Bambulea, cercetător științific.
Vă așteptăm la standul Editurii Ration et Revelatio!
Imagini de la lansare: