COMUNICARE BIBLICĂ ŞI ECLESIALĂ

Materii:

Metode diacronice de analiză biblică
Teoriile comunicării şi magisteriul Bisericii
Revelaţie, credinţă şi cultură
Analiza textului biblic
Tehnici de comunicare I (Limbajul jurnalistic)
Antropologie religioasă
Isus Cristos: Unicul Mântuitor
Etica şi deontologia comunicaţiilor sociale
Tehnici de comunicare II (Limbajul radiofonic)
Etica creştină, cultură şi comunicare
Comunicare interumană
Evanghelizare prin mass-media
Filosofia comunicării
Tehnici de comunicare III (Limbajul de televiziune / cinema)
Comunicare instituţională
Limbajul simbolic creştin
Comunicarea şi procesele culturale
Teologie şi comunicare
Tehnici de counicare IV (Limbajul de publicitate)

 

Competenţe profesionale dobândite:
Realizarea misiunii de propovăduire a credinţei, în spirit irenic;
Proiectarea şi realizarea de diagnoze sociale şi din perspectivă teologică;
Elaborarea sistemelor de asistenţă socială pe baza unor conţinuturi teologice;
Analiza teologică (explicarea) şi soluţionarea programelor de studiu, problemelor şi conflictelor din domeniul asistenţei sociale;
Gestionarea sistemelor de informaţii bazate pe indicatori specifici în domeniul teologiei şi în domeniul ştiinţelor sociale;
Consilierea spirituală, profesională de integrare şi incluzine socială.

 

Competenţe transversale dobândite:
Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate, conştiinciozitate şi responsabilitate socială, pe baza principiilor, normelor şi valorilor doctrinare, religios-morale şi canonice
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, pe diverse paliere ierahice, respectând principii de credinţă religioasă;
Formularea unei strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue, prin actualizarea conţinuturilor învăţării, aplicarea tehnologiilor informaţiei şi prin utilizarea limbilor străine.

 

Calificările și ocupațiile vizate:

264204 – corespondent radio;

265601 – prezentator (crainic) radio;

243206 – purtător de cuvânt.