Conducere

Consiliul facultății:

Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă • Conf. dr. Gabriela Blebea-Nicolae • Lect. dr. Marta-Elise Andro • Lect. dr. Ștefan-Cristian Beca • Pr. lect. dr. Victor-Emilian Dumitrescu • Pr. lect. dr. Eduard Giurgi • Lect. dr. Ioana Iliescu • Pr. lect. dr. Tarciziu-Hristofor Șerban • Sr. lect. dr. Daniela Ionela Mare

Pieca Ioan-Matei (licență – anul III) Ghiuzan Delia-Francesca (student – licenta, anul II) Chenciu Bogdan (student – masterat anul II) • Pal Sergiu Alin (student – doctorand anul I)

 

Decan: Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă

Tel. 021 201 54 15 • E-mail:   w i l h e l m . d a n c a [at] g . u n i b u c . r o

Prodecan: Lect. Univ. Dr. Pr. Emil Moraru

Secretar-Șef: Simona-Veronica Velicu

Tel. 021 314 86 10 • E-mail:  v e l i c u . v e r o n i c a [at] g . u n i b u c . r o

Director al Școlii doctorale: Pr. conf. dr. Lucian Dîncă

Tel. 021 201 54 15 • E-mail: studenti.universitate@gmail.com

Consiliul Școlii doctorale: Pr. conf. dr. Lucian Dîncă, Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă, Pr. Drd. Petru Ciobanu

Reprezentanți în Senatul Universității:

Lect. dr. Marta-Elise Andro • Ghiuzan Delia-Francesca (licență – anul II)

 

Administrator-șef:

Cristina Tarantino