Doctorat

Începând din anii 1990, Europa în primul rând, dar şi Americile într-un ritm diferit, au epuizat experienţa modernităţii, caracterizată de o dramatică separare între religie, pe de o parte, şi lumea politicii, ştiinţei şi societăţii pe de altă parte, pentru a trece într-o vârstă post-seculară. Credinţa religioasă, în formele ei individuale şi instituţionalizate, a început nu numai să participe la conversaţia publică, ci chiar să devină o referinţă de neocolit pentru procesele politice, pentru formele de viaţă socială în plină transformare, pentru conştiinţa individuală, ca şi pentru elaborările ştiinţifice. Această schimbare de paradigmă a fost surprinsă fără întârziere atât de ştiinţele sociale şi umane, cât şi de filozofie şi teologie. Noi discipline, precum sociologia faptului religios, şi-au consolidat statutul, în vreme ce teologia însăşi a deschis un dialog fecund cu teoria critică a postmodernităţii, dând de pildă naştere în orizont catolic noii teologii politice. În acest spirit, teologia a început să ocupe în câmpul cunoaşterii, în lumea academică, dar şi în spaţiul public o poziţie mai semnificativă şi mai fecundă intelectual decât cea pe care a ocupat-o în cea mai mare parte a secolului al XX-lea.
Şcoala Doctorală de Teologie şi Studii Religioase ar urma să valorifice, în context românesc şi în cadrul Universităţii din Bucureşti, această nouă poziţie strategică a teologiei, angajată într-un dialog fertil cu filosofia, cu teoria critică, cu ştiinţele sociale şi cu cele ale vieţii. Şcoala Doctorală de Teologie şi Studii Religioase înţelege să se sprijine pe tradiţia de gândire a teologiei occidentale catolică, inseparabilă de geneza şi evoluţia filosofiei moderne, a ştiinţelor naturale, sociale şi umane. Faptul religios creştin va fi investigat interdisciplinar, cu mijloacele teologiei, filosofiei, antropologiei, ştiinţelor sociale
Atât în definirea misiunii şi obiectivelor, cât şi în organizare vor fi urmate dispoziţiile Codului Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin Hotărârea Guvernului 681/2011

Studiul teologiei este o punte de legătură dintre credință și știință. Cursurile deosebit de variate, tratând inclusiv teme interdisciplinare, oferă studenților o mai bună înțelegere a credinței creștine și a rolului Bisericii în lumea de azi. Specializările facultății pun accentul pe științele sociale, stabilind astfel un dialog între teologie și viață.

Direcţii de studiu şi cercetare

1. Teologie fundamentală

2. Științe biblice

3. Teologie dogmatică

4. Teologie patristică

5. Teologie morală

6. Drept canonic

7. Teologie socială

8. Teologie aplicată

9. Apologetică

10. Teologie și etnografie

Specialiști

Calitatea studiilor avansate şi activităţilor de cercetare este asigurată de specialişti cu experienţă şi prestigiu academic ai Universității din Bucureşti, precum și de profesori asociați din străinătate:

 • Î.P.S. Arhiepiscop Prof. Dr. Ioan Robu, conducător de doctorat în domeniul Teologiei morale.
 • Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă, conducător de doctorat în domeniul Teologiei fundamentale & Filosofie.
 • Pr. conf. dr. Lucian Dîncă, conducător de doctorat în domeniul Teologiei patristice.
 • Pr. prof. dr. Isidor Mărtincă, conducător de doctorat în domeniul Teologiei dogmatice și Dreptului canonic.
 • Conf. dr. Wilhelm Tauwinkl, conducător de doctorat în Teologie dogmatică, Teologie medievală, Studii interdisciplinare teologico-filologice.

 

Alte informații

 • REGULAMENT, aici
 • Extinderea duratei activității studentului-doctorand (întrerupere, prelungire, grație), aici.
 • Procedură privind finalizarea studiilor de doctorat, aici.
 • Anexă privind procedura de finalizare a studiilor de doctorat, aici.
 • Cerere de schimbare a titlului tezei de doctorat, aici.
 • Cerere de retragere studii doctorale, pdf/word.
 • Norme cu privire la durata activității studentului doctorand, aici.
 • Procedură privind controlul electronic de similitudini, aici.
 • Referat de progres științific, completat de conducătorul științific, pdf/word.
 • Raport de progres științific, completat de studentul doctorand, pdf/word.
 • Programul de prevenire a abandonului studiilor universitare de doctorat, aici.
 • Tabelul îndrumătorilor de doctorat și numărul de doctoranzi pentru fiecare, aici.
 • Tabelul doctoranzilor care au terminat în ultimii cinci ani și au fost confirmați, aici.
 • Lista nominală a studenților-doctoranzi înmatriculati la Școala Doctorală 2021-2022, aici.
 • Regulament-UB-doctorat-2020-09-23

ALEGERI SCOALA DOCTORALA