Masterat

ATENȚIE: INDIFERENT DE SITUAȚIA GENERATĂ DE PANDEMIE, FACULTATEA VA ASIGURA PREZENTAREA CURSURILOR ȘI LA DISTANȚĂ PRIN TRANSMITEREA CURSURILOR ON-LINE.

Admisi Masterat_sept. 2021

ADMITERE STUDII DE MASTER PE LOCURILE RĂMASE LIBERESESIUNEA: SEPTEMBRIE 2021 Calendar:Înscrieri la sediul facultății (str. Gral Berthelot nr. 19, sector 1, București):

01-17 septembrie 2021 ( de luni până vineri între orele 9-14). În data de 17 septembrie 2021 înscrierile se fac până la ora 12.00)

Interviu online: 20 septembrie 2021, ora 10

Confirmarea locului: 21 septembrie (între orele 9.00-12.00)

Afișarea rezultatelor (clasamentului): 23 septembrie 2021.

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Teologie Romano-Catolică se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Număr locuri:

  3 locuri la buget + 5 locuri la taxă pentru programul: Comunicare biblică și eclesială

6 locuri la buget + 6 locuri la taxă pentru programul: Asistența socială a Bisericii

5 locuri la buget + 7 locuri la taxă pentru programul: Patrimoniu creștin european

 

Taxa anuală de studii este de 3100 lei/an.

ADMITEREA SE FACE PE BAZA NOTEI DE LA INTERVIU  ȘI A MEDIEI DE LA LICENȚĂ
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următorului criteriu: media de finalizare a studiilor de licenta.

Documentele necesare pentru înscriere se pot transmite și online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • Fişă-tip de înscriere;
 • Diploma de licență însoțită deSuplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau copie certificată conform cu originalul sau Adeverință de licență pentru promoția 2021;
 • Diploma de bacalaureatsau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 • CI sau pașaport, în copie;
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Două fotografii ¾ cm;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscrierela concursul de admitere;
 • Numai pentru persoanele care solicităscutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente: ¾ copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); ¾ adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); ¾adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali; ¾ adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 • Numai pentru candidații care au beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI, la studii universitare de master, se va prezenta în original/scanat Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de finanțare(buget, taxă; se va menționa dacă a primit sau nu bursă);
 • Dosar plic
 • Înscrierea la concursul de admitere se poate face:
 1. online la adresa de email: secretariat@ftcub.unibuc.ro;
 2. în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 200 lei.

 

Taxa se achită:

 • în contul Facultății de Teologie Romano-Catolică: RO11 RNCB0076010452620 304

 

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO32 RNCB0076010452620 314
BANCA: BCR SECTOR 5.

Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Teologie Romano-Catolicănumele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

 • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici.

 

 • la casieria Universității din București, șos Panduri 90-92, sector 5, București (lângă Academia Militară).

 

Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

 

—————-

Admiși Masterat iulie 2021

 

ADMITERE STUDII DE MASTERAT
SESIUNI: IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2021

Calendar:
Preînscrieri începând cu 1 iunie 2021
Înscrieri la sediul facultății (str. Gral Berthelot nr. 19, sector 1, București): 01-21 iulie 2021 ( de luni până vineri între orele 9-14. În data de 21 iulie 2021 înscrierile se fac până la ora 12.00)
Interviu online: 23 iulie 2021, ora 10
Date pentru confirmarea locului: 26, 27 iulie (între orele 9.00-12.00)
Afișarea rezultatelor (clasamentului): 29 iulie 2021.

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Teologie Romano-Catolică se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Număr locuri :
9 locuri la buget + 6 locuri la taxă pentru programul: Comunicare biblică și eclesială
9 locuri la buget + 6 locuri la taxă pentru programul: Asistența socială a Bisericii
8 locuri la buget + 7 locuri la taxă pentru programul: Patrimoniu creștin european
Taxa anuală de studii este de 3100 lei/an.

ADMITEREA SE FACE PE BAZA NOTEI DE LA INTERVIU ȘI A MEDIEI DE LA LICENȚĂ

În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următorului criteriu: media de finalizare a studiilor de licenta.

Documentele necesare pentru înscriere se pot transmite și online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.
 Fişă-tip de înscriere;
 Diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau copie certificată conform cu originalul sau Adeverință de licență pentru promoția 2021;
 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
 Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
 Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 CI sau pașaport, în copie;
 Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 Două fotografii ¾ cm;
 Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 Numai pentru candidații care au beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI, la studii universitare de masterat, se va prezenta în original/scanat Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de finanțare (buget, taxă; se va menționa dacă a primit sau nu bursă);
 Dosar plic
 Înscrierea la concursul de admitere se poate face: 1. online la adresa de email: secretariat@ftcub.unibuc.ro; 2. în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 200 lei. Taxa se achită:
 în contul Facultății de Teologie Romano-Catolică: RO11 RNCB0076010452620 304 DETALII PLATĂ: Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Cod fiscal: 4505502 Cont IBAN: RO32 RNCB0076010452620 314 BANCA: BCR SECTOR 5. Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Teologie Romano-Catolică, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)
 online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici.
 la casieria Universității din București, șos Panduri 90-92, sector 5, București (lângă Academia Militară).
Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

 

Documente necesare:

Metodologia admitere 2021_aprobata Senata_masterat

Fisa inscriere admitere masterat admitere 2021

 

Programe de studii universitare de masterat:

1. COMUNICARE BIBLICĂ ŞI ECLESIALĂ • Descărcați pliantul de prezentare

2. ASISTENŢA SOCIALĂ A BISERICII • Descărcați pliantul de prezentare

3. PATRIMONIU CREȘTIN EUROPEAN • Descărcați depliantul de prezentare

 • Profilul programelor de masterat: Teologie
 • Durata studiilor: 2 ani / 4 semestre

 


Bibliografie:

1. Comunicare biblică și eclezială:

 •       1). Consiliul Pontifical pentru Comunicațiile Sociale, Etica în comunicațiile sociale, Editura Presa Bună, trad. Corneliu Saranci, Iași 2000.
 •       2). Consiliul Pontifical pentru Comunicațiile Sociale, Etica în Internet. Biserica și Internetul, trad. C. Ardelean și M. Fara/ O. Capan și R. Capan, Editura Presa Bună, Iași 2002.

2. Asistența socială a Bisericii: 

 •       1). Ioan Paul II, Scrisoare către bătrâni, trad. Anton Iștoc, Editura Presa Bună, Iași 1999.
 •       2). Consiliul Pontifical pentru Laici, Demnitatea persoanei în vârstă și misiunea sa în Biserică și în lume, trad. Anton Iștoc, Editura Presa Bună, Iași 1999.
 •       3). Sfântul Scaun, Carta drepturilor familiei, trad. M. Ghergu, Editura Presa Bună, Iași 2000.
 •       4). Ioan Paul II, Scrisoare către femei, trad. Anton Iștoc, Editura Presa Bună, Iași 2000.

3. Patrimoniu creștin european:

 • 1). Consiliul Pontifical pentru Cultură, Pentru o pastorală a Culturii, trad. Anton Iștoc,
 • Editura Presa Bună, Iași 1999.
 • 2). Ioan Paul II, Scrisoare către artiști, trad. Anton Iștoc, Editura Presa Bună, Iași 1999.
 • 3). Consiliul Pontifical pentru Pastorala Migranților și Itineranților, Sanctuarul. Amintire, prezență și profeție a lui Dumnezeu cel viu, trad. Anton Iștoc, Editura Presa Bună, Iași 1999.