PATRIMONIU CREȘTIN EUROPEAN

Materii:

Rădăcinile iudeo-creștine ale Europei
Istoria limbii și civilizație latine
Catedrale europene
Introducere: patrimoni, creștin, european
Dimensiunea creștină a instituțiilor sociale
Arhitectura sacră
Pelerinajele europene
Istoria limbii și civilizației grecești
Mănăstirile europene
Sanctuarele europene
Educația europeană: Universitatea
Managementul activităților de pelerinaj
Cadrul legislativ al protejării patrimoniului cultural
Credința și rațiunea
Muzica sacră
Pictura sacră
Managementul patrimoniul cultural
Istoria limbii și civilizației românești
Biserica și știința
Originile creștine ale regimurilor politica europene

 

Competenţe profesionale dobândite:
Explicarea şi interpretarea elementelor de patrimoniu cultural european din perspectivă teologică;
Cunoaşterea legislaţiei referitoare la patrimoniu;
Cunoașterea şi aprofundarea noțiunilor de management în domeniul activităților de pelerinaj;
Cunoaşterea şi aprofundarea noțiunilor de management al patrimoniului;

Competenţe transversale dobândite:
A profundarea cunoştinţelor referitoare la arta sacră europeană;
Capacitatea de a realiza corelaţii lingvistice din perspectiva limbilor clasice europene;
Capacitatea de a interpreta din perspectivă creștină rolul şi identitatea instituţiilor sociale;
Capacitatea de a identifica şi interpreta din perspectivă creştină identitatea şi evoluția regimurilor politice europene.

 

Calificările și ocupațiile vizate:

263609 – consilier culte;

263642 – inspector general bisericesc;

263618 – inspector culte.