Istoric

Facultatea de Teologie Romano-Catolică a fost înfiinţată în 1991.

Integrarea în Universitatea din Bucureşti s-a făcut începând cu anul universitar 1994-1995 prin adresa Ministerului Învăţământului nr. 10911 din 18.11.1994, urmare a acordului Universităţii din Bucureşti, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 7893/1994.

După parcurgerea tuturor etapelor legale, Facultatea a fost acreditată în anul 2000, conform Hotărârii HG nr. 696/17.08.2000, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 397/24.08.2000.