Misiune și valori

Facultatea de Teologie Romano-Catolică pregătește profesori de religie pentru învățământul gimnazial și liceal, cercetători în domeniul teologiei și asistenți sociali.

Planul de învățământ a fost structurat în funcție de exigențele pregătirii profesorilor, îmbinând disciplinele teologice cu cele pedagogice. Pregătirea studenților pentru asistența socială se realizează printr-o diversitate de discipline sociale cu caracter teoretic și aplicativ: psihologie, sociologie, psihologie socială, dezvoltare umană, teorii în asistența socială, metodele asistenței sociale etc.

La toate acestea, se adaugă practica de specialitate care asigură formarea unor abilități specifice de utilizare a pârghiilor asistenței sociale, ca și a deprinderilor de a aplica valorile umaniste și creștine ale asistării persoanelor defavorizate.

O parte din absolvenții facultății se orientează spre diverse ocupații (presa creștină, agenții de turism pentru pelerini) care cer o pregătire generală cuprinzătoare și posibilități de expresie specifice domeniului vieții creștine.

Ceilalți se îndreaptă spre locuri de muncă în domeniul asistenței sociale care acoperă o sferă socială foarte largă: parohii catolice, penitenciare, case de bătrâni, case de copii, instituții cu atribuții de asistență socială guvernamentale și non-guvernamentale.

Facultatea organizează și cursuri de formare profesională, în afara ariei curriculare, precum și a unor conferințe și excursii de studiu.

Alte direcții profesionale pe care absolvenții Facultății de Teologie Romano-Catolică le pot urma sunt: lucrători în sistemul social al Bisericilor, asistenți de cercetare, cercetători în învățământ, asistenți sociali în instituții medicale, asistenți sociali în parohii, responsabili de resurse umane în cadrul firmelor private, responsabili de relația cu publicul, publicitate, redactori pe probleme sociale la ziare, posturi radio sau televiziune, cercetători în domeniul științelor sociale, firme de consiliere și plasare a forței de muncă.