Caietele Institutului Catolic

Caietele Institutului Catolic este o publicaţie semestrială cu referenţi și urmăreşte să ofere o imagine reprezentativă a activităţii didactice şi de cercetare teologică, fiind, totodată, deschisă oricărei colaborări din ţară şi din străinătate.

Domeniile de aprofundare sunt teologia, filosofia, filologia şi alte discipline umaniste, promovând spiritul ecumenic, dialogul interdisciplinar şi pluralismul propriu epistemei contemporane.

Programul revistei se revendică de la convingerea că Biserica şi cultura şi-au păstrat menirea de mijloace esenţiale în perfecţionarea spirituală, morală şi intelectuală a umanităţii.

Revista a început să apară în anul 2000, ca publicație a Institutului Teologic Romano-Catolic Sfânta Tereza din București. În 2012 a fost preluată de Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității din București.

 

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC
Președinte de onoare: ÎPS. dr. Ioan Robu, Arhiepiscop de București, membru de onoare al Academiei Române

Membri:
Wilhelm Dancă, (Universitatea București), membru corespondent al Academiei Române
Daniel Barbu (Universitatea București)
Francisca Băltăceanu (Universitatea București)
Vincenzo Ottorino Benetollo, op. (Bologna, Italia)
Monica Broșteanu (Universitatea București)
Virgil Nemoianu (Washington, SUA)
Vittorio Possenti (Veneția, Italia)
Marcelo Sánchez Sorondo (Cetatea Vaticanului)
Natale Spineto (Torino, Italia)

COLEGIUL DE REDACȚIE
Director: Pr. prof. univ. dr. Wilhelm Dancă (Universitatea București)
Redactor-șef: Prof. univ. dr. Daniel Barbu (Universitatea București)
Redactor șef adjunct: Pr. conf. dr. Lucian Dîncă AA (Universitatea București)
Redactori: Prof. univ. dr. Mihaela Voicu (Universitatea București), Lect. dr. Marta-Elise Andro (Universitatea București), Lect. dr. Ioana Iliescu (Universitatea București), Dr. Iulia Cojocariu (Universitatea București)

 

ISSN 1582-2745