Secretariat/Formulare

Str. G-ral Berthelot 19 • 010164 București
Tel./Fax: 021 314 86 10 • E-mail:   v e l i c u . v e r o n i c a [at] g . u n i b u c . r o

Secretar șef: Veronica Velicu

Norme redactionale lucrarile scrise de teologie

Regulamentul Școlii Doctorale de Teologie și Științe Religioase a Facultății de Teologie Romano-Catolică din București.

Îndrumarul pentru redactarea lucrărilor de seminar / de semestru, a lucrărilor de diplomă, de disertație, precum și a tezelor de doctorat se poate descărca aici.

Formulare

Formulare pentru înscrierea la examenul de licență

Formulare pentru înscrierea la examenul de disertație (masterat)

Formulare pentru doctorat