Ucenici pentru zilele ce vin

La auzul vuietului, oamenilor le este teamă. Înaintea examenelor, le este teamă. În așteptarea rezultatelor, le este teamă. De boli, le este teamă. De persecuții, le este teamă. De vreme rea, le este teamă…

… Însă astăzi este vreme bună. Curtea catedralei Sfântul Iosif din București e plină de oameni frumoși cărora nu le-a fost teamă să pornească pe un drum plin de provocări. Pentru că au certitudinea credinței care exclude teama și aduce bucuria adevărului cunoscut.

Studenții Facultății Romano-Catolice din cadrul Universității de București au venit astăzi, duminică, 25 iunie 2023 să mulțumească lui Dumnezeu și celor ce i-au însoțit de-a lungul anilor de studiu pentru tot darul primit. Sosiți din multe colțuri ale țării și chiar de peste hotare, absolvenții programelor de licență și masterat colorează curtea catedralei cu zâmbete, îmbrățișări și priviri ce trădează bucuria de a fi ajuns aici. Robele elegante își găsesc purtătorii. Fotografii își caută unghiurile potrivite. Glasul clopotelor umple văzduhul chemând la sărbătoare. Părinții, rudele și prietenii își ocupă locurile în biserică. Absolvenții pășesc emoționați și iau loc în primele rânduri însoțiți de sunete de orgă ce invită la rugăciune. E timpul așezării în spirit. La ora douăsprezece și un sfert începe sfânta liturghie de mulțumire.

În cadrul omiliei, părintele profesor dr. Wilhelm Dancă, decanul facultății, încredințează absolvenților o misiune specială și anume aceea de a fi ucenici pentru zilele ce vin. Cu alte cuvinte, absolvenții sunt trimiși să facă mai bună lumea din care au venit și în care trăiesc. Pentru aceasta este nevoie de darul fricii de Domnul care se traduce prin mărturisirea încrederii în atotputernicia lui Dumnezeu Tatăl care ține totul în existență.  Așa cum Isus i-a pregătit pe ucenicii săi pentru misiunea de a propovădui evanghelia spunându-le: „Nu vă fie teamă dar și Temeți-vă de Domnul”, tot așa părintele decan îi pregătește pe viitorii ucenici punându-le în mâni două adevăruri fundamentale ce izvorăsc din teama de Domnul.

Primul adevăr fără de care nu există creștere spirituală și viață creștină este: Domnul e Dumnezeu, eu nu sunt Dumnezeu; iar al doilea este: Dumnezeu este Tată și eu sunt Fiul său. Teama de Domnul care ne este tată înseamnă adevărată libertate pentru că din încrederea în Dumnezeu ca tată dispare orice teamă și se naște curajul de a vesti Evanghelia în ciuda rezistențelor de tot felul și a persecuțiilor. Ca răspuns la Cuvântul revelat prin care Dumnezeu s-a comunicat în prima parte a liturghiei și încurajați de cuvintele Mântuitorului „Nu vă temeți”, Biserica răspunde rostind: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul…

După sfânta liturghie, în fața altarului, absolvenții și preoții celebranți mai zăbovesc câteva momente pentru o fotografie ce le va deveni nu doar o amintire ci și un mesaj: De acum sunteți trimiși ca ucenici ai lui Cristos. Mergeți și faceți lumea mai bună! „Eu sunt cu voi în toate zilele.” Mt 28,20

 

 

Lucaci Pecican Maria Rozalia

Masterand CBE Anul II

 

Credit foto: Marta Bogdan

Posted in Important.