Burse pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, este un apel de proiecte ce susținute activități din cadrul POCU OS 6.13. destinate îmbunătățirii tranziției de la educație la viața activă a participanților din învățământul terțiar universitar (doctoranzi și cercetători) post-doctorat. Bursele cuprind Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor prin furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi și sprijinirea cercetătorilor pentru a se implica în cercetarea post-doctorală, inclusiv prin acordarea de burse și sprijinirea mobilității interne și transnaționale.

In Cererea de finanțare, parteneriatul constituit in vederea implementării proiectului trebuie să demonstreze că facilitează accesul grupului țintă la infrastructura modernă pentru cercetare, de exemplu: echipamente și laboratoare moderne, biblioteca cu resurse de calitate și acces la baze de date relevante etc.

 

SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 VA FI DESCHIS ÎN DATA DE 9 NOIEMBRIE 2021 ORA 16.00 ŞI SE VA ÎNCHIDE ÎN DATA DE 31 DECEMBRIE 2021, ORA 16.00.

 

GHIDUL SOLICITANTULUI

Posted in Generale.