Cui îi este frică de Biserică?

Se tot aude în spațiul public cum că tinerii s-ar îndepărta de Biserică. Nu știu cât de realistă este această ipoteză în spațiul românesc, majoritar ortodox, fiindcă nu cunosc realitățile pastorale din mediul ortodox, însă, cumva, îndrăznesc să mă pronunț asupra mediului catolic din trei motive simple: (1) sunt tânăr, (2) catolic și (3) experiența ZMT 2023 mi-a oferit un nesperat teren de sondare a acestei ipoteze.

Nu trebuie să ne ascundem după deget. Chiar dacă numărul catolicilor, la nivel global, este în creștere, datorită misiunilor și, probabil, a natalității crescute în rândul populațiilor din diferite regiuni ale lumii, situația nu este tocmai bună în țările unde creștinismul, în general, și catolicismul, în special, reprezentau, până nu de mult, tradiția spirituală a locului. Un studiu PewResearch, din 2015, arată cum indiferentismul religios crește în Statele Unite în detrimentul confesiunilor creștine. Ținând cont de trendul din antemenționatul studiu și de faptul că acesta are totuși opt ani vechime, statistica religioasă a SUA din anul de grație 2023 arată și mai dezarmant. Nici Europa nu scapă de acest val: doar în 2022, peste jumătate de milion de germani au părăsit în mod oficial Biserica Catolică – un număr record de persoane, care confirmă și accentuează trendul descrescător început în anul 1990. Numărul catolicilor germani a scăzut de la 28.3 milioane de catolici, în 1990, la 22.2 milioane, în 2022, ceea ce înseamnă o pierdere de peste 6 milioane de oameni în decurs de 32 de ani. Și totuși, chiar dacă pare că ne concentrăm cam mult pe cifre, nicio persoană nu este pentru Biserică doar un număr, ci întocmai o persoană creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, al cărei suflet i-a fost încredințat Bisericii spre mântuire, în virtutea unui mandat cristic (Mt 28, 18-19), concretizat prin Botez.

Știindu-te înconjurat de aproximativ două milioane de tineri catolici este un sentiment unic și, totodată, reconfortant. Nu de puține ori m-am gândit la catolicitatea Bisericii, așa cum am studiat-o la cursurile de Ecleziologie, văzând multitudinea de steaguri și națiuni din jurul meu, fiindcă această catolicitate nu rezidă doar în chemarea universală a Bisericii la mântuire, ci și in caracterul ei universal, transnațional.

Am observat însă un aspect care este îmbucurător: tinerilor le este foame după Cristos! Fie conștient, fie inconștient, omul îl caută neîncetat pe Dumnezeu. Biserica trebuie să adopte o strategie coerentă pentru tineri, pentru a-i păstra în Biserică, deoarece, în afara acesteia, omul se pierde. Acesta caută în mod inerent sacrul, fiindcă este sătul de profan, de teluric. Așadar, Biserica trebuie să ofere Sfânta Jertfă a Liturghiei într-un mod demn, sacru, eliminând orice lucru profan, care distrage atenția omului de la Dumnezeu și-o îndreaptă către cele lumești. Totul trebuie rânduit spre mai marea slavă a lui Dumnezeu. Aceasta ar fi prima mea recomandare pentru strategia despre care vorbeam câteva rânduri mai sus: Liturghii celebrate solemn, care să-l facă pe om să se detașeze, preț de o oră, de cele lumești.

Semințele sunt sădite în ogorul lui Dumnezeu, pământul pare că este fertil, așa că este datoria prin excelență a lucrătorilor ogorului să ude pământul și să-l plivească de buruieni. Preoții să vorbească de la amvon despre pericolele spirituale ale acestei lumi, căci, dacă nu o vor face ei, cine o va face? Episcopii să ne călăuzească viața de credință în mod clar și să nu fie căldicei, căci stă scris ce se va întâmpla cu cei căldicei. Iar noi toți să ne orânduim viața coerent, nu una să spunem și alta să facem, fiindcă doar printr-o viață coerentă putem să evanghelizăm, nu printr-o viață dublă. Al doilea sfat ar fi acesta: toți și fiecare în pare să ne ducem la îndeplinire misiunea care ne-a fost încredințată în Biserică.

Evanghelizarea eficientă, în opinia mea, este dată de mărturia autentică de viață creștină – doar așa îi convingem pe ceilalți: mai întâi prin viața noastră, prin comportamentul nostru și, de-abia apoi, prin cuvânt. Dacă toți participanții la ZMT 2023 (episcopi, preoți, diaconi, persoane consacrate și laici) am face acest lucru, sunt sigur că și alții ne-ar urma nouă și ar ajunge să-l cunoască pe Cristos. În fine, cea de-a treia recomandare ar fi aceasta: să ne trăim viețile coerent, pentru a da o mărturie autentică.

Matei Pieca

Absolvent licență ST

Foto credit: Matei Pieca

Posted in Important.